Франчайзинг тест

След като се запознаете със съдържанието на книгата Франчайзинг бизнес, можете да решите приложения Франчайзинг тест и да проверите доколко задълбочено сте се запознали с материята. За всеки от въпросите дайте само по един отговор и изпратете теста за проверка на contact@franchising.bg.

Изтеглете Франчайзинг тест