Някои от най-влиятелните
франчайзинг сайтове

allbusiness.com
bison.com
bluemaumau.org
businessexchange.com
efranchisesale.com
entrepreneur.com
franchisetimes.com
franchise.org
franchise-chat.com
franchisedirect.com
franchiseexpo.com
franchisegator.com
franchisekey.com
franchisesolutions.com
franchise-update.com
franchiseworks.com
franchising.com
franmarket.com
ifa-university.com
sba.gov
the-franchise-shop.com
topmasterfranchises.eu
worldfranchising.com
wsj.com