Съдържание

Какво е франчайзинг

В раздела се разглежда еволюцията на франчайзинга и се отговаря на най-често задаваните въпроси за този бизнес модел.

Купи франчайз

Тук можете да разберете дали сте подходящ за франчайзополучател и кой бизнес ще съответства на вашите умения, интереси, психография и финансов потенциал. Разгледани са начините да проучите дадена възможност за бизнес и фазите, през които могат да преминат отношенията ви с франчайзодателя.

Управлявай франчайз

Ако досега не сте ръководили бизнес, ще ви бъде полезно да знаете как да изберете локация за своя обект, как да подбирате и мотивирате служители, как да привличате и обслужвате клиентите си.

Създай франчайз

Българският пазар вече е узрял и очаква от развитите компании да започнат да предлагат франчайз. В раздела се разглежда кой бизнес е подходящ за франчайзиране, защо е нужен пилотен проект, какво се включва във франчайз пакета и каква е ролята на Оперативния наръчник.

Продай франчайз

В този раздел се разглеждат начините да се определи първоначалната франчайз такса, да се привлекат и подберат кандидатите за франчайз. Тук ще се запознаете и с формите за предоставяне на франчайз права.

Приложения

В приложенията можете да намерите речник на термините, както и план със задачите, с които трябва да се справи франчайз мениджърът.