За франчайзинга

Франчайзингът превръща малкия бизнес в голям бизнес!

Без него McDonald’s щеше да си остане едно кафе в Сан Бернардино, а KFC - лавка на бензиностанцията в Корбин, Тексас. Според изследванията на Международната франчайз асоциация 82% от започналите бизнес със закупуване на франчайз продължават да са на пазара и след петата година. Със същото могат да се похвалят едва 20% от независимите нови фирми. В момента 40% от всички продажби на дребно в САЩ се реализират от франчайз обекти. Като прогнозата е, че през 2035 г, над 50% от всички продукти и услуги в световен мащаб ще се продават на принципа на франчайзинга.

Франчайзингът е най-успешната форма за дистрибуция на стоки и услуги, при която франчайзополучателят използва марката и бизнес модела на франчайзодателя, като му заплаща такси за това.

В САЩ франчайзингът: