Публикации

 • Управление на човешките ресурси е философия за управление на най-ценния капитал на организацията - хората, работещи там, които индивидуално или колективно допринасят за постигането на нейните цели. В исторически план управлението на човешките ресурси е резултат на дългогодишните усилия на изследователите в области като мениджмънт, организационно поведение, социални науки и е синтез на различни тези, концепции и теории.

 • Агенция по набирането на кандидати за работа в предприятието е дейност по привличане на подходящи кандидати за определена длъжност, преценяване на техните качества от гледна точка на изискванията за длъжността и на организацията и вземане на решение на кого да се направи предложение за работа.Удачно е агенция за подбор на персонал да възприеме балансиран подход на оценяване, като търси едновременно съответствие както между личностните характеристики.

 • Бизнес консултантът предоставя съдействие и помощ на различни фирми и организации с цел подобрение на ефективността и производителността на работата. Именно бизнес консултантите анализират бранша, в който работите и измислят решения за всички трудности и препятствия, пред които можете да се изправите в процеса на работа.

 • Съществува ли пазарен потенциал за този бизнес, който е подкрепен от квалифициран екип специалисти и се основава на операции, предоставящи по-голяма рентабилност и възможност за растеж?

  Питър Дракър казва: „Хората, които не поемат рискове като цяло допускат две големи грешки в годината. Хората, които поемат рискове също допускат две големи грешки в годината”. Това, което трябва да знаете е, че във всеки бизнес винаги има и риск. Рисковете са нещо естествено за бизнеса и ако не ги поемете ще продължавате да допускате грешки в живота си. Франчайз системите ви помагат да намалите риска в бизнеса си. Обикновено те еволюират добре и се радват на постоянно развитие, така че, вие вероятно ще се присъедините към вече доказала се на пазара, система, която ще ви помага в вашия собствен бизнес.

 • Дейвид Холанд, изпълнителен директор на ActionCOACH
  Имам нужда от някой, който да ме кара да правя нещата, които не обичам, но са полезни за мен. Имам нужда от коуч, който да ме вкара във фитнес залата 3 пъти в седмицата, но нямам нужда от коуч, който да ме кара да ходя на бар или на ресторант. Това мога и сам да го правя.

  Кой се нуждае от коуч и защо коучингът съществува? Това, което се наблюдава в Щатите, Великобритания и Европа е, че 80% от всички, които започват бизнес, се провалят през първите 5 години. Затова, една от причините да съществуваме като бизнес е да предотвратим това да се случва.

 • Обучението на франчайзополучателя
  и неговите служители

  Светослав Билярски, основател на Franchising.bg и автор на книгата Франчайзинг бизнес

  Ако все още си мислите, че неорганизираните интелектуалци са по-ефективни от организираните коне с капаци, значи никога не сте гледали мач на германския национален отбор по футбол. Съвсем естествено структурираната система предполага, че участниците в нея са обучени, усвоили са изпитаните операции и се подчиняват на общия ред. Нещо повече, новите продукти, софтуер и методи за управление на бизнеса изискват франчайзополучателят и неговите служители непрестанно да се развиват и да овладяват нови умения.

  Обучението на управителя и на служителите в новия франчайз обект може да става в централния офис на франчайзодателя, в отделен учебен център, в работещ франчайз обект или на място, в самия обект. Разбира се обучението на управителя, се отличава от това на останалите служители като освен базовите операции включва също много административни умения и мениджърски похвати.

 • Специално интервю за Franchising.bg на Тони Фицпатрик, който ще бъде в България на 26 и 27 ноември, за да участва в конференцията "Франчайзинг бизнес", част от специализираното изложение Франчайзинг Експо 2010 в НДК.

  Коя е най-голямата трудност при разработване и започване на собствен франчайз?
  Най-трудното е да разбереш, че франчайзирането на твоя бизнес не е лесно и евтино. Трябва да осъзнаеш, че франчайзирането ще е дълъг процес, така че се приготви за него. Изграждането на твоя нов бизнес ще отнеме време и ще изисква търпение. Ще имаш нужда от точен план, подходящ мениджмънт и добро финансиране. И най-вече трябва да си готов да предложиш лидерство, мотивация и подкрепа.

  Какъв е профилът на компаниите, които избират да се франчайзират?
  Обикновено това са бинзеси, които са работили успешно и имат добри приходи поне една година (за предпочитане две). Бизнеси, които могат да подготвят одитирани отчети и да предложат франчайз с висока стойност. Освен това могат да възвърнат инвестициите си за кратък или среден период и да осигурят добри доходи за собственика.

 • Или защо франчайзът на сандвичи няма нищо общо със сандвичите

  От Светослав Билярски

  Как започва развитието на една франчайз верига? След като успешният предприемач открие няколко обекта за продажба на сандвичи той установява, че няма как едновременно да контролира бизнеса си и да му осигури стабилен растеж. Така, по естествен път, той достига до идеята да преотстъпи част от администрирането и финансирането на новите обекти на франчайзополучатели.

 • Ако някой ви каже, че промотирането на франчайз бизнеса е много по-различно от промотирането на не-франчайз бизнеса, проверете дали не е 1 април! Разбира се локалното рекламиране на малкия или среден бизнес трябва да е част от наложеното, тествано и работещо ноу-хау, предоставяно от франчайзодателя. Тук ви предлагаме някои базови принципи, които можете да имате предвид при планирането на интегрираните маркетингови комуникации на малкия и среден бизнес. ...