Публикации

  • Сашо и Ани приемат предизвикателството да се развиват заедно освен в личен план, то и като бизнес партньори на Табак Маркет. През март 2016г. взимат обект на франчайз в Асеновград и успяват да го разработят, като го правят един от най-оборотните обекти в града. Те са приветливи, слънчеви хора, които „заразяват“ клиентите си с усмивка и позитивизъм през целия ден.

  • Йовка Руйкова е франчайзополучател с обект в Асеновград от юни 2014г. На следващата година към нея се присъединява и Анастасия Тодорова. Така двете успешно ръководят обекта вече четвърта година. 

  • Управление на човешките ресурси е философия за управление на най-ценния капитал на организацията - хората, работещи там, които индивидуално или колективно допринасят за постигането на нейните цели. В исторически план управлението на човешките ресурси е резултат на дългогодишните усилия на изследователите в области като мениджмънт, организационно поведение, социални науки и е синтез на различни тези, концепции и теории.

  • Агенция по набирането на кандидати за работа в предприятието е дейност по привличане на подходящи кандидати за определена длъжност, преценяване на техните качества от гледна точка на изискванията за длъжността и на организацията и вземане на решение на кого да се направи предложение за работа.Удачно е агенция за подбор на персонал да възприеме балансиран подход на оценяване, като търси едновременно съответствие както между личностните характеристики.

  • В края на май приключи първата част от кампанията Readers are Leaders, в която с помощта на деца и родители успяхме да съберем над 400 книги, които обогатиха училищната библиотека на ОУ „Св.Св. Кирил и Методи“, с. Ясеновец.

  • Рени Недева е енергична и позитивна личност, която с огромно желание се грижи за обекта и за клиентите си. Заради тези свои качества, изключително добрите резултати и ръста на продажбите, които Рени постигна, тя прецени, че би искала да увеличи обектите, които управлява и заедно с помощта на съпруга си, тя вече успешно ръководи два обекта в град Велико Търново.

  • Харесвам работата си в Lafka. Работата с клиента и преследването на целите. За да разберете какво още харесва в работата си Яна, прочетете тук.

  • 1-и юни с „Хелен Дорон“! Отбележете най-детският празник, обичан и от малки, и от пораснали деца заедно с нас!

  • Конференцията за интернет реклама и SEO Online Avdertising 2018.

  • Медием е млад и амбициозен предприемач от Северна България.  Преди 3 години, с огромен хъс за развитие в търговията и доза смелост да развива бизнес в един от най-бедните райони на страната ни, той кандидатства и е одобрен като франчайз партньор на Lafka. Към настоящия момент Медием успешно управлява 4 обекта Lafka.