Публикации

  • Изследване сред 34 франчайзодатели и 126 франчайзополучатели, проведено между юли и септември 2009

    Представяме ви първото изследване на франчайзинг пазара, правено в България. Неговата цел е да установи докъде стига развитието на франчайзинга в България, какви са актуалните предизвикателства, с които се сблъсква, какво е влиянието на икономическата криза върху него, какви са перспективите и очакванията на предприемачите за бъдещето на франчайзинга.