Новини България

Франчайзинг пазара в България

14/04/2011

Франчайзинг пазара в България

Изследване сред 34 франчайзодатели и 126 франчайзополучатели,
проведено между юли и септември 2009

Съдържание

За изследването

Резултати и основни въпроси:

 • Колко обекти са открити със закупуване на франчайз?
 • Какъв брой работни места откриват франчайз компаниите?
 • За колко време се възвръща инвестицията направена при започването на франчайз бизнес?
 • Как се отразява кризата на бизнеса на франчайз веригите?
 • Кой търси франчайз?
 • Колко от кандидатите и от бизнес активното население в страната са наясно с принципите на франчайзинга?
 • Защо предприемачите кандидатстват за получаването на франчайз, а не започват самостоятелен бизнес?
 • Какви са параметрите на „средния” франчайз?
 • На какво най-често се дължат конфликтите в отношенията франчайзодател – франчайзополучател?
 • Как се появяват новите франчайз системи?
 • С колко процента ще нарасне за следващите 5 години делът на продажбите, реализирани от франчайз бизнеси в българската икономика?
 • Кой е най-големият проблем и коя най-голямата възможност пред развитието на франчайзинга в България?

Изводи

За франчайзинга по света

Полезни интернет връзки

За изследването

Представяме ви първото изследване на франчайзинг пазара, правено в България. Неговата цел е да установи докъде стига развитието на франчайзинга в България, какви са актуалните предизвикателства, с които се сблъсква, какво е влиянието на икономическата криза върху него, какви са перспективите и очакванията на предприемачите за бъдещето на франчайзинга.

Информацията в изследването е получена чрез попълването на въпросници и провеждането на структурирани интервюта с 34 франчайзодатели и 126 франчайзополучатели. Всички те оперират в браншове, в които се предоставя франчайз за започване на бизнес в България: обществено хранене, недвижими имоти, търговия на дребно, услуги за гражданите или за бизнеса и т.н. В  изследването са включени данните от компании, които разполагат с поне два работещи франчайз обекта. Допълнително е използвана също и счетоводна и статистическа информация.

Формите, чрез които се разпространява франчайзингът са разнообразни, но настоящото изследване се концентрира върху франчайз системите, които предлагат възможности за започване на нов малък и среден бизнес. Задачата на изследването е да установи потенциала на компаниите да се развиват като продават своя франчайз и възможностите на малките и средни предприемачи да започват бизнес чрез закупуване на франчайз. Затова встрани от изследването остават франчайз бизнеси (медийни проекти, финансови институции, модни магазини, ресторанти за бързо хранене), които не предоставят на други предприемачи възможността да започнат франчайз бизнес, макар че самите те са стартирали със закупуването на франчайз права. Основните причини за това са две. Първо - ако даден предприемач е получил регионален франчайз за България, то всички обекти, които се откриват в страната са негова собственост. И второ – някои бизнеси не изискват откриването на обекти във всеки град поотделно (например за издаването на списание чрез закупуване на франчайз е достатъчно съществуването на една-единствена редакция). 

В изследването се прави разлика между бизнеса с крайни потребители на стоки или услуги и самото разработване и продаване на концепцията за този бизнес. В първия случай става дума за бизнеса на отделните предприемачи, които са купили франчайз и откриват магазин, ресторант или друг франчайз обект. А във втория случай – за успешни компании, които започват да продават на други предприемачи правото да ползват тяхната марка и изпитан бизнес модел.

Изследването е проведено в периода 10 юли – 15 септември 2009 г. от консултантската компания FRANCHISING.BG. Нейната цел е да популяризира и развива франчайзинга в България като консултира и създава франчайз системи, и като посредничи при продажбата и покупката на франчайзи. Сред проектите на FRANCHISING.BG е изложението Franchising Expo 2009, което се провежда на 2 и 3 ноември в хотел Шератон, София.

 

Резултати

През последните две години франчайзинг пазарът в България изживява истински бум. От края на 2007 г. до днес броят на компаниите, предлагащи франчайз у нас се е утроил. Въпреки това към края на 2008 г. той не надхвърляше 60. От началото на  2009 г. до днес, над 20 нови франчайз системи са започнали дейност в България. Към средата на 2009 г. у нас над 80 системи предлагат франчайз правата си за стартиране на малък и среден бизнес. 62% от тях са български компании, а 68% от тях са на пазара от повече от 5 години.

Колко обекти са открити със закупуване на франчайз?

До края на 2007 г. броят на търговските обекти, работещи на франчайз е бил 776. През 2008 година са открити 702 нови обекта, което представлява ръст от 90% само за една година. Очакванията на франчайзодателите са, че в края на 2009 г. търговските обекти в България, работещи на франчайз ще достигнат 2156, а към края на 2010 г. – те да бъдат вече над 2900.
Хранителният бранш е с най-много франчайзи (над 15), а в сферата на недвижимите имоти франчайз за стартиране на бизнес предоставят 7 компании.

За периода от 1 януари до 1 септември 2009 г., 8% от франчайзополучателите са отпаднали от бизнеса. Основната причина за затварянето на обектите е недостатъчният наличен капитал за да се устои на настоящите сътресения на пазара. 63% анкетираните посочват като причина за отпадането от франчайз системата високите разходи за наем, които след влошаването на икономическата обстановка в страната правят бизнеса нерентабилен. Според 49% основен проблем за това е намалялата покупателна способност на клиентите. 19% смятат, че не са проучили добре бизнеса преди да се включат в него. Само 16% от отпадналите смятат, че франчайзодателят не им е оказал достатъчна помощ, а 12% посочват други причини (семейни, здравословни, появяването в близост на конкурент и т.н.) Сборът от процентите е над 100 защото анкетираните са посочвали повече от един резултат.

Какъв брой работни места откриват франчайз компаниите?

През 2008 г. в обектите, открити чрез закупуване на франчайз са създадени 2370 работни места у нас. Въпреки финансовата криза от началото на тази година до 1 септември са били открити над 3300 нови работни места и в момента във франчайзинг обекти в страната работят над 8000 служители.

За колко време се възвръща инвестицията направена при започването на франчайз бизнес?

При всеки бизнес това е строго индивидуално и зависи главно от способностите и усилията на франчайзополучателя. За периода от 2007 г. насам средният срок за възвръщане на инвестицията, направена при започването на франчайз бизнес е бил 15 месеца.
73% от анкетираните твърдят, че инвестицията в техния франчайз се възвръща до края на първата година. При 24% процента от франчайзите направената инвестиция се възвръща в срок до 24 месеца, а при 3% - в срок до 3 години.

Как се отразява кризата на бизнеса на франчайз веригите?

Различните сектори на пазара са засегнати в различна степен от кризата. Анкетираните споделят, че кризата се отразява на реализираните обороти - в зависимост от бранша спадовете са средно то 10 до 70%. Сред най-силно засегнатите са недвижимите имоти и други браншове, свързани с покупка на кредит, а най-слабо – франчайзите от хранителният сектор.
63% от анкетираните смятат, че спадът при техните компании е по-малък от този при независимите предприемачи от техния бранш, които не работят на франчайз. Като основната причина за това те изтъкват факта, че франчайз компаниите работят под по-известна марка и предлагат продукти с по-постоянно качество. Според 82% от запитаните след кризата, макар и с по-ниски продажби, работещите на франчайз ще имат по-висок пазарен дял поради това, че от пазара ще отпаднат някои от независимите предприемачи.

Според франчайзодателите се наблюдава ясно изразен процес на преструктуриране в икономиката като много предприемачи от най-силно засегнатите от кризата сектори се пренасочват към други браншове. Те разполагат с капитал и бизнес опит, но им липсва необходимото ноу-хау. В този случай франчайзингът е сред най-предпочитаните варианти защото предлага наготово технологията за водене на бизнеса и е свързан с по-кратки срокове и по-малко рискове.  

Кризата изправя редица дребни предприемачи пред дилемата или да се борят с икономическите условия до пълно изтощение на финансовите си ресурси или да минат под крилото на голяма верига. Така в България все по-често започва да се практикува т.нар. конверсионен франчайз. Това е възможността съществуващ бизнес да се включи във франчайз система като приеме да работи под нейното име, по нейните правила и да заплаща такси за това.

Анкетираните посочват като основен проблем липсата на кредитиране, която пречи на развитието на франчайз системите - и като пречка за финансиране на бизнеса, и като понижаване на платежоспособността на клиентите. Процентът при различните браншове варира, но средно 73% от анкетираните са съгласни с твърдението: „Кризата ще свърши когато банките отново започнат да дават кредити.”

Икономическата криза влияе положително на възможността да се осигуряват служители от бързо развиващите се франчайз структури. Това мнение се споделя от 82%. Средният брой на кандидатстващите по обявите за нискоквалифицирана работа е нараснал почти три пъти спрямо същия период на предишната година.

Кой търси франчайз?

Любопитно е, че по-голямата част от кандидатите са действащи предприемачи, които или искат да се пренасочат към изцяло нов бизнес, или се стремят да развиват франчайз като допълнение към съществуващото си начинание. Това от една страна е следствие на икономическата криза, но от друга е отражение на слабата информираност за франчайзинга сред служителите и инвеститорите. В САЩ типичният кандидат за е служител, който желае „сам да си бъде шеф”. Освен това там е разпространено закупуването от инвеститори на регионални и мастър франчайзи за големи територии или цели държави. Развитието на интереса към франчайзинга на тези две групи (настоящите служители и крупните инвеститори) предполага още по-силното развитие на франчайз веригите в България.

Колко от кандидатите и от бизнес активното население в страната са наясно с принципите на франчайзинга?

Франчайзодателите споделят, че едва 28%  от кандидатите за франчайзополучатели, които се обръщат към тях са запознати с принципите на бизнес модела. Въпреки предимствата на франчайзинга обществото е слабо запознато с него като по оценката на франчайзодателите е, че едва 19% от българите занимаващи се с бизнес знаят какво всъщност е франчайзинг.

Защо предприемачите кандидатстват за получаването на франчайз, а не започват самостоятелен бизнес?

Помолени да посочат двете главни причини за решението си да купят франчайз, 52% от кандидатите казват, че правят това заради силата на популярната марка, 59% - за да бъдат част от национална или регионална верига, 72% - защото ще получат готова технология и обучение, 9% - заради възможността да закупуват с отстъпка стоки, материали, реклама и т.н., 8% са посочили и други отговори. Любопитното в този случай е, че франчайзополучателите у нас вярват повече на „груповата сигурност” отколкото на силата на търговската марка.

Какви са параметрите на „средния” франчайз?

Такса: средната такса, събирана от франчайзодателите за започване на франчайз бизнес е 5900 лв. За сравнение в САЩ тя е 40 000 долара.

Месечни „роялти” вноски: компаниите, които събират такива такси ги определят средно на 4,9% от оборота. Някои франчайзодатели определят минимална такса (например: 5% от оборота, но не по-малко от 500 лв. на месец), а при трети (обикновено форми на дистрибуционен франчайз) – такава такса няма, но франчайзополучателите са задължени да купуват предлаганите стоки единствено от своя франчайзодател.

Такса за национален рекламен фонд: 4,2% - когато такава такса се събира.

Общата инвестиция за започване на франчайз бизнес: 29 500 лв.

Брой обекти: франчайз веригите в България имат средно 11 обекта.

Среден срок на договора: 5 години.

Колко може да се печели от този франчайз бизнес: резултатите варират изключително силно и са в зависимост от много фактори – локацията, мащаба на бизнеса, дейността на конкурентите, доколко разработен е бизнеса, личните усилия на франчайзополучателя и т.н. Като цяло 73% от франчайзополучателите са съгласни с твърдението: „Печалбата от моя франчайз е по-голяма от сумата, необходима ми за издръжката на моето семейство”.

На какво най-често се дължат конфликтите в отношенията франчайзодател – франчайзополучател?

Конфликтите възникващи във франчайз веригите са по-скоро рядкост. Франчайзодателите посочват като основни причини за недоразумения - неспазването на стандартите за работа във франчайз системата (19%) и неизпълнение на договорните отношения от страна на франчайзополучателя (13%).

Според 76% от франчайзодателите опитът им през последните 2 години ги е убедил, че трябва да бъдат много по-прецизни при подбора на франчайзополучателите си и да следят дали те разбират правилно процедурите, изисквани от бизнес модела. Този опит е накарал 46% от франчайзодателите да повишат изискванията си към кандидатите за франчайз като компаниите са въвели допълнителни тестове или изисквания за финансова стабилност.

Как се появяват новите франчайз системи?

36% от новите франчайзи, започнали работа в страната през последните 12 месеца са „внесени” международни вериги, а останалите 64% са български компании, които развиват бизнеса си като започват да предоставят франчайз.

Средната сума, която новите български франчайзодатели инвестират за разработване на нова франчайз система – оперативен наръчник, договор, брандинг, софтуер, тестове на кандидати, обучение на франчайз мениджър, популяризиране на франчайза и други административни разходи е 48 000 лв.

С колко процента ще нарасне за следващите 5 години делът на продажбите, реализирани от франчайз бизнеси в българската икономика?

Франчайз мениджърите са категорични, че делът на продажбите реализирани от франчайз компании през следващите 5 години ще нарасне лавинообразно, като предположенията варират силно - от 200 до 500%.

Кой е най-големият проблем и коя най-голямата възможност пред развитието на франчайзинга в България?

Практически единодушно – 92% франчайзодателите определят, като най-голям проблем пред развитието на франчайзинга у нас слабата информираност -непознаването на този бизнес модел и предимствата, които носи той.

Като най-голяма възможност за развитие на франчайзинга се отбелязва наличието на изключително голям брой неразработени франчайз ниши -особено в сферата на услугите и в търговията на дребно съществуват цели браншове, в които не се предлага нито един франчайз бизнес (например: за разлика от България в САЩ можете да започнете самостоятелен малък или среден бизнес в различни категории като: автосервизи, химическо чистене, ремонти по домовете, детски занимални, счетоводни къщи и т.н.).

Изводи

 • В условията на кризата франчайз системите са по-устойчиви заради по-разпознаваемите си марки и по-постоянното качество. Поради тази причина независимите предприемачи виждат чрез включването си във франчайз верига възможност за оцеляване.
 • Интересът към изпитани бизнес модели и доказани търговски марки се повишава, заради по-ниския риск и сигурността, която те осигуряват.
 • Основният проблем, с който се сблъскват франчайз компаниите у нас е слабата запознатост на българския бизнес с принципите на франчайзинга.
 • Въпреки бурното си развитие, истинският бум на франчайзинг бизнеса в България тепърва предстои.
 • Много са браншовете, в които не работи нито една франчайз система и в тях има потенциал за сериозно развитие в бъдеще.

За франчайзинга по света

Франчайзингът е най-успешният бизнес модел на съвременния свят. Той позволява на всеки да започне веднага собствен бизнес като се включи във франчайз верига и ползва нейната марка, разработеното ноу-хау на изпитаният й бизнес модел.

Това е уникална форма на дистрибуция на стоки и услуги, която само в САЩ генерира продажби за над 1,5 трилиона долара годишно. Франчайзингът има способността да завладява по-голям пазарен дял от стандартния бизнес. Интересно е, че в САЩ едва 8% от бизнесите, занимаващи се с продажба на дребно работят на франчайз, но те реализират над 40% от всички продажби на дребно в страната. Според последните данни на Международната франчайзинг асоциация само в САЩ оперират над 2 500 франчайзи и 909 253 фирми предлагат или са купили франчайз. В тях работят над 11 000 000 души, което е повече от 8% от всички заети в частния сектор.

Механизмите на отделните франчайзи са различни, но по принцип когато закупите франчайз вие започвате свой бизнес, със своя фирма, със своя инвестиция, на свой риск, но под търговската марка на франчайзодателя и като следвате установените процедури за водене на успешен бизнес.

Това е доказано най-ниско рисковият начин за започване на бизнес. Според изследванията на Международната франчайзинг асоциация 82% от започналите бизнес със закупуване на франчайз продължават да са на пазара и след петата година. Със същото могат да се похвалят едва 20% от независимите нови фирми. Прогнозата е, че през 2035 г, над 50% от всички продукти и услуги в световен мащаб ще се продават на принципа на франчайзинга.

Полезни интернет връзки

Пълният текст на изследването в MS Word формат можете да свалите оттук.

Отговори на най-често задаваните въпроси за франчайзинга можете да намерите на адрес: http://www.franchising.bg/franchise_article_12_bg.html

Ако се интересувате от историята и еволюцията на франчайзинга: http://www.franchising.bg/franchise_article_16_bg.html