Новини България

Състояние на франчайзинг бизнес пазара в България 2012

15/06/2012

Изследване, проведено между февруари и май 2012 г. от Franchising.bg

 

За изследването

Представяме ви третото изследване на франчайзинг бизнес пазара в България, проведено от Franchising.bg. Основната цел е да се представи моментното състояние, развитието, проблемите и предизвикателствата, влиянието на икономическата ситуация, перспективите и прогнозите за развитието на франчайзинг бизнес модела в България.

Изследването бе проведено чрез попълване на въпросници и телефонни интервюта, като участие взеха 144 франчайзодатели и 385 франчайзополучатели, опериращи на българския пазар. В изследването не са включени вериги, които предлагат франчайз, но все още нямат открит и работещ франчайз обект.

В изследването са включени само компании, предлагащи на българските предприемачи възможността за стартиране на нов малък и среден бизнес. Поради тази причина извън изследването остават представители на франчайз системи, които притежават франчайз правата за България, но нямат право да отдават правото за отваряне на нови обекти на трети лица.

Изследването разграничава двете нива на продажба – на бизнес модела на дадена компания към франчайз партньори и стоките или услугите на веригата към крайни потребители.

Изследването е проведено от консултантската компания Franchising.bg, която поддържа Каталога на франчайзите в България. Компанията съдейства на предприемачите да купят, продадат или създадат франчайз. Franchising.bg е организатор на единственото изложение за нов бизнес Franchising Expo, което за през 2012 г. ще се проведе за четвърти път на 16 и 17 Ноември 2012 г. в зала 3 на НДК.

 

РЕЗУЛТАТИ

Какъв е броят на франчайзодателите в България?

Тенденцията за бързо нарастване на франчайз компаниите се запазва и за поредна година се отчита сериозен ръст на чуждестранни и български франчайзодатели развиващи бизнес на българския пазар. Към настоящият момент 92 компании разполагат с работещи франчайз вериги. За разлика от предишните изследвания, които представят всички компании предлагащи франчайз, през тази година в резултатите са включени данни само за франчайз веригите с работещи франчайз обекти.

Въпреки навлизането на световни франчайзодатели, 56% от всички предлагани франчайз бизнес възможности са от българските компании.

След колко време компаниите започват да предлагат франчайз?

Българските франчайзодатели започват да предлагат франчайз средно след 5,73 години от основаването си. Единици са компаниите развили франчайз бизнес система след 10-тата година.

Какъв е периодът за възвръщане на направената инвестиция?

При различните бизнес модели в различните браншове тази граница варира от 2 месеца до 5 години и е силно зависима от потенциала на франчайзополучателя. Можем да отбележим, че предприемачи с предишен мениджърски и търговски опит постигат по-бързо желаното ниво на продажби и печалби. Срокът на възвръщане на инвестицията е значително по-кратък при нискобюджетните франчайзи в областта на услугите, които не са обвързани с разходи за ремонт, наем и заплати на служители. В процентно изражение, резултатите са сходни с предишното изследване и показват, че 48% от франчайзополучателите възвръщат инвестицията за една година, 31% за две година, 21% за три или повече години.

Стартиране на франчайзинг бизнес

 

Колко обекта съществуват под формата на франчайз?

Към момента на провеждане на изследването обектите във франчайз веригите в България са 3368, което представлява 16% ръст спрямо последните данни. Интересен е фактът, че собствените обекти на франчайзодателите представляват 16% от всички работещи, а останалите 84% са собственост на франчайзополучатели. 

Какъв е профилът на кандидатите за франчайзополучатели?

Няколко са условните групи хора желаещи да закупят франчайз права.

  • Бизнесмени с опит в управлението на бизнес, разполагащи с определен капитал за инвестиция и желание да стартират нов бизнес – това е групата на „сериозните” предприемачи и процентът на успешни сделки с тях е много висок.
  • Предприемачи, желаещи да започнат допълнителен бизнес, прибягват към франчайзинга, поради това, че така спестяват необходимостта от дългогодишно разработване на бизнес модела.
  • Кандидатите без бизнес опит са друга група, която има желание да се възползва от силата на марката при стартиране на новия си бизнес и от предлаганото ноу-хау за ръководене на бизнес.
  • Оформя се и нова група от кандидати, които се насочват към еврофинансиране за започване на собствен бизнес. Това е ниша, която нискобюджетните франчайзи могат да използват и бързо да се превърнат в национални вериги.

 

Каква част от бизнес активното население е запознато с франчайзинга?

Популярността на франчайзинга в България расте, но за съжаление неголяма част от бизнес активните предприемачи са запознати с материята и начина на работа на бизнес модела на франчайзинга. Според проучването 27% от кандидат франчайзополучателите са достатъчно запознати с материята и нямат нужда от консултация по специфичната тематика. Франчайзодателите споделят, че около една четвърт от получените запитвания са от компетентни предприемачи, а останалите три четвърти задават основно въпроси по същността франчайзинга като бизнес модел.

 

франчизионсте

Каква е причината за закупуване на франчайз?

Основните причини за бързото развитие на франчайзите са: предлагането на силна и позната марка, от една страна, и утвърден бизнес модел предоставящ ноу-хау и добри практики, от друга. Важен аспект е постоянната подкрепа от страна на франчайзодателя, който в много случай се ангажира с обучения във воденето на документация, избор на локация, маркетингова и рекламна подкрепа и други. Резултатите са сходни с предишното изследване. 55% от запитаните отговарят, че са закупили франчайз поради силната марка, 62% желаят да бъдат част от национална верига, 75% реално закупуват готово ноу-хау за стартиране на бизнес. Анкетираните са посочвали по два от възможните отговори.

 

Франчайзинг и защо да купя франчайз

Какви са най-често срещаните конфликтни ситуации в отношенията франчайзодател – франчайзополучател?

Конфликтните ситуации във франчайз веригата са рядкост, но не и нулеви. Важен проблем е спазване на даденото ноу-хау и добри бизнес практики от страна на франчайзополучателя. Чести нарушения са смяна на доставчик на определен продукт и неотговарянето на качествените изисквания на франчайзодателя. Мнението се споделя от 15% от франчайзодателите, като същия процент изтъкват неспазването на договорните клаузи и главно финансовата част.

Все повече франчайзодатели осъзнават важността на намирането на правилния партньор, а не разрастване на веригата на всяка цена. Веригата е слаба, колкото е слаба най-слабата и част. Привличането на един неправилен партньор може да окаже влияние върху цялата останала структура и да навреди на бизнеса и изградения имидж на марката.

Какви са параметрите на „средния” франчайз?

Франчайз такса: Франчайз таксата се заплаща еднократно при отваряне на нов обект и включва обучение на персонала, специализирано обучение на управителя, а в някои случай и: оборудване, обзавеждане, първоначални маркетингови акции и т.н.. Средната стойност на първоначалната франчайз такса и в момента е в размер на 17 825 лв.  В страните с развита франчайз култура тази такса е в пъти по-голяма. В САЩ например средната първоначална франчайз такса за откриване на нов обект е 40 000 долара. Забелязва се тенденция франчайзодателите за своя сметка да поемат първоначалното обучение, с което целят стартирането на бизнес да се осъществява с по-малка инвестиция и да бъде по-достъпно за предприемачите.

Месечни „роялти” такси: Всеки франчайзодател разработва собствена стратегия за месечните отчисления от оборота на франчайзополучателя. Четири са главните подхода в тази насока – процент от оборота, фиксирана сума, процент от оборота в съчетание с минимална твърда сума или без месечни такси, но със задължението предлаганата продукция да се закупува единствено от франчайзодателя. Средните месечни отчисления са в размер на 6,2% от месечния оборот.

Такса за национален рекламен фонд: Когато такава такса се събира, тя е обикновено между 2% и 4% в зависимост от бранша, като средната стойност на този показател е 3,5% - спад с 0,3% спрямо 2010 г. и 0,7% спрямо 2009 г.

Обща инвестиция за започване на франчайз бизнес: 38 454 лв.. Данните от проведена анкета на сайта Franchising.bg показват, че близо 67% от кандидат франчайзополучателите желаят да стартират нов бизнес с инвестиция до 10 000 лв., 23% до 50 000 лв., 4 % над 50 000 лв. и 6% над 100 000 лв. Впечатление прави по-високият процент за инвестиция над 100 000 лв. в сравнение с инвестиция над 50 000 лв.

Брой обекти: Статистиката показва, че средно на франчайзодател в България се падат по 28,4 обекта, което се дължи на големите вериги, които формират големия брой франчайзополучатели.

Среден срок на договора: 4,5 години

Колко може да се печели от този франчайз бизнес: 74% от франчайз партньорите споделят мнението, че „Печалбата от моя франчайз е по-голяма от сумата, необходима ми за издръжката на моето семейство”, което е завръщане към нивата от 2009 г. след лекия спад през 2010 г.

Как се появяват новите франчайз системи?

Франчайз системите могат да бъдат внесени от чужбина или да са разработени български модели на утвърдени компании. Инвазията на световни вериги се засилва и все повече чуждестранни компании виждат възможност за развитие на нашия пазар. Разходите за разработването и франчайз верига започват от 12 000 лв. и могат да включват в пълния си вариант: всички необходими документи, обучения, административни разходи, софтуерно обезпечаване, назначаване и обучение на франчайз мениджър, маркетиране на франчайза и т.н.

Кой е най-големият проблем и коя най-голямата възможност пред развитието на франчайзинга в България?

Най-големият проблем остава слабото познаване на модела на работа на франчайзинга в България. Информираността расте, но с бавни темпове. 85% от франчайзодателите споделят това мнение, като изход от тази ситуация виждат в навлизането на световни вериги, които чрез своята популярност да покажат на населението предимствата на франчайз партньорството.

Възможностите за развитие на франчайз бизнеса в България са големи. Цели сектори, предлагащи стоки или услуги все още не са разработени и притежават потенциал за изграждане на национални вериги - оптики, химическо чистене, детски градини, транспортни и хамалски услуги и други.

 

ИЗВОДИ

  1. Франчайзинг бизнесът е доказано работещ модел и възможностите за стартиране на нов бизнес използвайки франчайз е сигурен начин за успех, използвайки силата на марката.
  2. Нискобюджетните франчайз концепции разполагат с потенциал за бързо развитие.
  3. Информираността на предприемачите за франчайз възможностите расте, но с бавни темпове.
  4. Съществуват пазарни ниши и цели сектори, в които не работи нито една франчайз система, а съществува потенциал за развитие.
  5. Изследването показва бурно развитие на франчайз модела в България през последните три години, което е предпоставка да очакваме все по бързото му популяризиране
  6. Българските франчайзодатели са конкурентни спрямо световните компании и успяват да наложат своите марки и ноу-хау.

 


 

ЗА ФРАНЧАЙЗИНГА ПО СВЕТА

Франчайзингът е най-успешният бизнес модел на съвременния свят. Той позволява на всеки да започне веднага собствен бизнес като се включи във франчайз верига и ползва нейната марка, разработеното ноу-хау на изпитаният й бизнес модел.

Механизмите на отделните франчайзи са различни, но по принцип когато закупите франчайз вие започвате свой бизнес, със своя фирма, със своя инвестиция, на свой риск, но под търговската марка на франчайзодателя и като следвате установените процедури за водене на успешен бизнес.

Това е доказано най-ниско рисковият начин за започване на бизнес. Според изследванията на Международната франчайз асоциация 82% от започналите бизнес със закупуване на франчайз продължават да са на пазара и след петата година. Със същото могат да се похвалят едва 20% от независимите нови фирми. Прогнозата е, че през 2035 г, над 50% от всички продукти и услуги в световен мащаб ще се продават на принципа на франчайзинга.