OFFICE MANAGER

OFFICE MANAGER

Franchising BG е българският франчайзинг консултант, медия и брокер. Компанията е и организатор на изложението Нови Бизнес Идеи и Франчайзинг Експо. Franchising BG работи с най-големите франчайз вериги в страната, като METRO, HAPPY, SUBWAY, а също и консултира голяма част от новите франчайзи в България.


Франчайзингът е най-успешният и най-перспективен бизнес модел в света. Изследването на Международната франчайз асоциация показва, че до 20 години над 50% от всички продажби на дребно в света ще бъдат реализирани от франчайзи. Чрез франчайзинг се развиват от най-големите световни гиганти като Subway, Coca-Cola, IKEA, Toyota до малки локални бизнеси.


Гледка от офиса на Franchising.BG

Гледка от офиса на Franchising.BGОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

▪ следи за изпълнението на поетите ангажименти от екипа;
▪ организира всички външни и вътрешни офис услуги, комуникационни услуги, офис консумативи и др.;
▪ изготвя фактури по образец за клиенти, поддържа финансов ред в компанията, работи в пряк контакт със счетоводителите;
▪ изготвя и следи графика за срещи на екипа;
▪ организира и поддържа административен архив на фирмата и поддържа база данни;
▪ подготвя оферти и презентации на фирмата по установен стандарт;
▪ отговаря за следене на месечните офис сметки, осигурява фактури за всички офис разходи;
▪ следи всички маркетингови отношения на компанията, срокове и условия с наши рекламодатели;
▪ посреща клиенти и партньори.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

▪ добра компютърна грамотност – отлично владеене на Word, Excel, Интернет;
▪ много добро владеене на английски език;
▪ отличен български правопис и граматика;
отлични организационни и управленски умения;
▪ отлични комуникационни умения.Изпратете запитване за тази позиция


Изпрати