Създай франчайз

Ако имате успешен бизнес, FRANCHISING.BG ви предлага помощ при превръщането му във франчайзингов продукт. Консултантите, с които работим ще ви консултират и ще разработят съвместно с вас маркетинговата, юридическата, организационната материя. След това ще ви помогнем и при рекламата и продажбата на вашия нов франчайз.

При създаване на нов франчайз вие трябва да предоставите на франчайзополучателите подробно описание на процедурите, които следвате във вашия бизнес. Важно е да бъде описан и най-дребния детайл – какво казва сервитьорката след като приеме поръчката, в коя папка се съхраняват гаранционните карти, в какви параметри франчайзополучателят може да определя отстъпки и т.н.

Франчайзополучателят купува вашето ноу-хау и вие би трябвало да го консултирате за това каква локация да избере за своя търговски обект, какво да е обзавеждането, от къде да купува нужните му продукти, как да подбира и да обучава служители и още много други.

FRANCHISING.BG ще ви помогне в създаването на цялостния франчайз пакет, в определянето на първоначалната и  месечните франчайзингови такси, таксите за реклама, както и в цялостната допълнителна инвестиция, която трябва да направи франчайзополучателят.

За повече информация относно ползата от франчайзиране на бизнеса ви и за това как можете да го направите, моля запознайте се със статията Клонирайте печалбата.

Нашите консултанти могат да подготвят вашия договор за франчайзинг и да ви помагат при контрола на вашата франчайз система.