Продай бизнес

Нашите проучвания показаха, че в България потенциалните франчайзополучатели се интересуват на първо място от закупуване на успешен бизнес модел, а едва след това – от това, в кой конкретен бранш е този бизнес. FRANCHISING.BG ще рекламира и презентира франчайзът, който предлагате директно на вашите потенциални франчайз партньори.

Моля, попълнете въпросника за включване на вашия франчайз във FRANCHISING.BG, изпратете го на e-mail: content@franchising.bg и ние ще представим вашия франчайз в Каталога на франчайзите в България.