Анкета

Колко бихте инвестирали в нов бизнес?

Гласувай
Виж резултатите
Stemy

BE PREPARED FOR THE FUTURE!

Първоначална такса:

Зависи от броя жители в населеното място

Месечни такси: 200 лева
Допълнителна инвестиция:

Варира спрямо центъра

Срок на договора: 3 години
Бранш: Образование

Забелязвайки нуждата от модернизиране на образователния процес за децата в България, група мотивирани професионалисти с международен опит дадоха живот на Stemy през 2020 година. Нашата мисия беше ясна: да внесем иновации в обучението по английски език и STEM дисциплините, превръщайки ученето от задължение в забавно приключение.

 

Със своята уникална методология, Stemy преобрази образователния пейзаж. Обучението при нас не се ограничава до традиционни уроци, то е динамично, пълно с игри, проекти и експерименти, които насърчават критичното мислене, творчеството и любопитството. В Stemy, децата не просто учат – те растат, откриват и се забавляват. Създавайки среда, където всяко дете се чувства ценено и вдъхновено да постига, Stemy е символ на образователна революция, където бъдещите поколения лидери се подготвят за света, който ги очаква.

 

Нашата франчайз концепция предлага революционен подход към образованието, съчетавайки STEM обучение с пълно потапяне в английския език. Това е уникално съчетание, което поставя учащите в центъра на иновациите, науката, технологиите, инженерството и математиката, докато едновременно с това развиват владеенето на английски език - ключът към глобалната комуникация и успех. В момента на пазара няма друга концепция, която да предлага тази комбинация, което ни поставя на предна линия в образователните иновации и предоставя на нашите франчайзи възможността да откроят и да предложат несравнимо образователно преживяване. Нашата програма не само отговаря на нарастващата потребност от качествено STEM образование, но също така отваря вратите за учащите към безграничния свят на международните възможности, като ги подготвя за успешно бъдеще в глобализираната икономика.

 

Франчайз концепцията на Stemy представлява революционен подход в образованието, който съчетава STEM обучението (Наука, Технологии, Инженерство и Математика) с изучаването на английски език. Този уникален синтез осигурява на учениците ценни умения, които са високо търсени в глобалната икономика, и ги подготвя за бъдещи кариери в научно-техническите сфери, докато едновременно с това подобряват владеенето си на английски език. В момента на пазара липсва пряка конкуренция, което позиционира нашата концепция като пионерска и открива неограничени възможности за растеж и разширяване. Това предлага значително конкурентно предимство и отваря врати за ученици от различни възрасти да се възползват от качествено образование, което едновременно развива техните аналитични умения и езикова компетентност.

 

Нашата франчайз концепция предлага не само иновативен подход към образованието чрез съчетаването на STEM науки и английски език, но и включва ключови финансови и стратегически предимства, които я правят изключително привлекателна за потенциални франчайзополучатели:

                          Ниска първоначална инвестиция: Стартирането на франчайза изисква сравнително нисък капитал в сравнение с други бизнес начинания, което прави възможността достъпна за всеки, който иска финансова независимост.

                          Възможност за изплащане: Предлагаме гъвкави финансови условия, включително опции за разсрочено плащане на франчайз таксата, което улеснява бъдещите франчайзополучатели да стартират своя бизнес без натоварващи начални разходи.

                          Бърза възвръщаемост: Благодарение на иновативния подход и липсата на директна конкуренция, франчайзът StemY предлага висок потенциал за печалба и бърза възвръщаемост на инвестицията, което го прави изключително привлекателен за инвеститори, търсещи ефективни и сигурни бизнес модели.

                          Печеливша стратегия: Разработихме изпитан и доказан бизнес модел и маркетингова стратегия, която подпомага франчайзополучателите в привличането и задържането на клиенти и генерирането на приходи от самото начало.

                          Подкрепа и обучение: Осигуряваме изчерпателно обучение и непрекъсната подкрепа за оперативното управление, маркетинг и прилагане на образователни програми, което гарантира, че всички франчайзи могат успешно да реализират печелившата стратегия.

                          Уникално позициониране на пазара: Съчетанието на STEM образование и английски език предоставя на франчайза уникално позициониране на пазара, като отговаря на нарастващото търсене за качествено международно образование.

                        Социално въздействие: Инвестицията в този франчайз не само генерира финансова възвръщаемост, но и допринася за обществото като цяло, предоставяйки възможности за образование и развитие на младите хора.

 

Уникалността на нашия франчайз модел е фактът, че той е направен с мисъл за франчайзополучателя. Внимателно интегрираното съчетание на предлаганите услуги, а именно иновативно STEM образование на английски език и възможността за реално социално въздействие, което е подкрепено от гъвкава финансова структура и бърза възвръщаемост на инвестицията. Нашият франчайз е достъпен за всички, като предлага изключителни права за франчайзополучателите, кратък срок на възвръщаемост на инвестицията (между 1 и 2 години), оперативна, маркетингова и технологична подкрепа, както и обучения и възможности за развитие.

 

Впуснете се в приключението с нас, ако сте от хората, които имат желание да бъдат финансово независими и да носят полезност на обществото! 

Свържете се с нас още днес за допълнителна информация!

 

Франчайз мениджър:

Теодора Първова

тел: 0896353087

e-mail: info@stem-y.com


 

 

За да изберете най-подходящия за вас франчайз и да се предпазите от губеща инвестиция, прочетете книгата Франчайзинг бизнес. Купете я сега с 10% отстъпка от сайта на книгата www.franchising.bg/business.

 

Franchising.bg предлага консултации при избора и стартирането на нов собствен бизнес.

Поискайте повече информация за този франчайз


Изпрати