Анкета

Колко бихте инвестирали в нов бизнес?

Гласувай
Виж резултатите
Narcoffee Roasters

WE'RE NOT DEALERS, WE'RE ROASTERS

Initial fee: 15 000 EUR 
Royalty: 5% of the monthly income
Marketing fee: 1.5% of the monthly income
Additional investment: average of 800 - 1000 EUR per square meter
Terms of contract: 5 years
Branch: Coffee shop 

Narcoffee Roasters is a sustainable speciality coffee shop concept with its own roastery. Build on the experience of an already established and awarded team in the Romanian coffee environment, Narcoffee raises the bar as high as it can when it comes to quality, roastery and speciality. We give speciality coffee what it deserves - acknowledgement, a voice, a special cup and a special place and an increasingly savvy audience. 

 

 

Our first Narcoffee Roasters location was open in December 2016 and starting the second half of 2017 we opened our first franchise unit in Prague. We're currently looking for our franchise partners in Bulgaria, so maybe you are the person we're searching for! If you are an antrepeneur with people skills who wants to learn about speciality coffee in a fast growing industry, then you are in the right place! Our business model shows that with hard work and patience, you will be able to return your investment in about 2 years time!

 

We give you the opportunity to become our franchisee with exclusive rights to Narcoffee Roasters. We will provide you with know-how sharing, training, support and regular audit, so you will have a goal and the support to get there. The concept of Narcoffee Roasters is based on a Barista Academy led by a worldwide champion and the continuous training of future Narcoffee team members. We train people for head barista, barista and assistant chefs. 

 

Narcoffee Roasters е концепция за устойчиво специализирано кафене със собствена пекарна. На базата на опита на вече утвърден и награден екип в румънската среда за кафе, Narcoffee повдига летвата възможно най-високо, що се отнася до качество, печене и специалитети от кафе. Ние даваме на специализирано кафе това, което заслужава - признание, глас, специална чаша, специално място и все по-голяма публика.

 

Първата локация на Narcoffee Roasters беше отворена през декември 2016 г. и от втората половина на 2017 г. открихме първия си франчайзинг в Прага. В момента търсим нашите франчайз партньори в България, така че може би вие сте човекът за нас! Ако сте предприемач, който иска да научи за специализираното кафе в бързо развиваща се индустрия, то вие сте на правилното място! Нашият бизнес модел показва, че с упорит труд и търпение ще можете да върнете инвестицията си след около 2 години!


Ние ви даваме възможност да станете наш франчайзополучател с изключителни права от Narcoffee Roasters. Ние ще ви предоставим ноу-хау, обучение, поддръжка и редовен одит, така че ще имате цел и подкрепа да стигнете до там. Концепцията на Narcoffee Roasters се базира на Академия Бариста, ръководена от световен шампион и непрекъснатото обучение на бъдещите членове на екипа на Narcoffee. Обучаваме хора за главни бариста, бариста и помощни готвачи.

Поискайте повече информация за този франчайз


Изпрати