Анкета

Колко бихте инвестирали в нов бизнес?

Гласувай
Виж резултатите
International Realty Group

ФРАНЧАЙЗ БИЗНЕС КОНСУЛТАНТ

Първоначална такса: няма
Месечна такса: 10% от оборота, но не по малко от 300 евро
Допълнителна инвестиция: няма
Срок на договора: безсрочен
Бранш: Бизнес услуги

International Realty Group (IRG) се специализира в предоставянето на професионални услуги във формат BDS© (Buy, Develop, Sell) в областта на покупко-продажбата на Commercial Properties, мениджмънта, дивелопмънта и прехвърлянето на предприятия от малкия и среден бизнес. Предлаганите услуги са търсени от клиенти от страните на Европейския Съюз, Общността на Независимите Държави, Израел, САЩ и др.

 

IRG Формата за партньорство е разработена от водещи специалисти в областта на директния маркетинг с цел стимулиране растежа на качествените и количествените показатели на Клиентската база и е предназначена изключително за постигане на оптимална ефективност при реализация на IRG продуктите и при обслужването на корпоративните инвестиционни проекти.

 

Това е опростена и изключително прозрачна схема на финансови взаимоотношения, насочена към поддържането на високи ниво и качество на обслужване на Клиентите на Партньорската мрежа, а също така и към извличането на доходи от страна на Франчайзополучателите, адекватни на вложените от тяхна страна средства и усилия.

 

Продукти на IRG – предмет на франчайз:

 • Обслужваща програма на Бизнес-инкубатора – повече от 50 вида дейности, поддържани от IRG, в областта на маркетинговия, правовия, инвестиционния, техническия и управленския консултинг;
 • Инвестиционна програма в рамките на базовата ни специализация по сектори: недвижими имоти, земеделска земя и европейски приоритетни проекти, субсидирани от структурните фондове на ЕС – включва 12 профилни инвестиционни продукта;
 • Образователна програма – включва около 30 вида тематически семинари и факултативи в областта на  Управление на проекти в  различни сфери на икономиката, включително Строителство с използването на условията FIDIC, Евро проекти – кандидатстване за субсидии от ЕС, специални курсове по Бизнес етикет, Водене на преговори, Работа в екип, Невролингвистично програмиране, Директен маркетинг и т.н.;
 • Сертификационна програма – подготвителни курсове и международна сертификация по управление на проекти съгласно международна система IPMA, PRINCE2 и PMP;
 • Партньорска програма – предназначена за промотиране сред потенциалните участници в Партньорската мрежа, наброяваща над 300 Дилъри, Консултанти и Модератори на IRG в различни страни на Европейския Съюз, Общността на Независимите Държави, а също така Израел и САЩ.

 

Видове позиции, достъпни за франчайзполучатели:

 • Проджект-Мениджъри (Freelancers)*;
 • Консултант-Супервайзори по сектори;
 • Координатори на инвестиционните програми.

 

Франчайзът се предлага за: София, Варна и Бургас.

 

Функции на франчайзополучателя:

 • Осъществяване непосредствена връзка между Компанията и чуждестранни инвеститори от Вашата сфера на влияние и сферата на Компанията;
 • Продажба на инвестиционни и други продукти на Компанията или последващо обслужване;
 • Изпълнение на контролиращи функции или непосредствено управление на инвестиционни проекти;
 • Развиване и подобряване взаимоотношенията на Компанията с нови клиенти;
 • Обезпечаване качествено и професионално обслужване на клиентите на Компанията;
 • Организиране на активна работа, свързана с установяване и анализиране на потребностите на Клиентите;
 • Активно търсене и привличане на нови клиенти;
 • Водене на постоянна кореспонденция с клиентите;
 • Модераторство.

 

Изисквания:

 • Предприемачески дух;
 • Средно или висше образование;
 • Опит в обслужването на клиенти - минимум 2 години;
 • Опит в директните продажби или опит в управлението на проекти в сферата на строителството, недвижимите имоти, селскостопанската земя, ВЕИ или Евро проекти - минимум 2 години;
 • Много добри търговски умения;
 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Отлично владеене на български и един или повече европейски езика (руски, английски, немски, френски и т.н.);
 • Компютърна грамотност.

* Допълнително изискване за Проджект-Мениджъри (Freelancers): Да са сертифицирани специалисти по управление на проекти по международна система IPMA, PRINCE2, PMP, PME или AFW.

 

Възможности за развитие:

 • Растежа на нивото и размера на обслужваните проекти;
 • Кариерен ръст, който включва като оптимум предоставяне на възможност за влизане в ролята на Партньор в бизнеса.

 

IRG осигурява (за сметка на компанията):

 • Работно място в офис клас А;
 • Осигуровки и осигурителен стаж;
 • CRM система за обслужване на клиенти;
 • Рекламна поддръжка;
 • Социален пакет;
 • Обучение.

 

 


 

 

За да изберете най-подходящия за вас франчайз и да се предпазите от губеща инвестиция, прочетете книгата Франчайзинг бизнес. Купете я сега с 10% отстъпка от сайта на книгата www.franchising.bg/business.

 

Franchising.bg предлага консултации при избора и стартирането на нов собствен бизнес.

Поискайте повече информация за този франчайз


Изпрати