Франчайзинг съвети

Bora Solutions - франчайз за информационни технологии

24/02/2015

Ирена Иванова, Франчайз мениджър, Bora Solutions

 

Франчайз за информационни технологии:

"Bora Solutions е специализирана в сферата на информационните технологии. Ние сме разработчик, внедрител, поддържаме българска ERP система – собствена разработка Bora Business Solution. Така, че всички наши клиенти се възползват от предимството да имат единна информационна среда за обслужване на всички бизнес процеси. Реализираме комплексни и информационни проекти в сферата на системната интеграция, обучението, внедряването, поддръжката, счетоводното обслужване на фирмите, които работят с нашата ERP система.

 ERP е Enterprise Recourse Planning, което означава обхващане на всички ресурси на предприятието в единна информационна система, което дава допълнителни ползи за мениджмънта, защото разполага с актуалната бизнес информация за вземане на актуални решения и то бързо и на време.

Говорим за малки фирми, които се сформират сега или тепърва се разрастват. Една малка фирма, използваща ERP система нараства много по-бързо, взема по-адекватни бизнес решения и това я поставя в много по-голямо конкурентно предимство на пазара. Защо? Защото в единна интегрирана база данни разполага с всички свои данни за доставки, клиенти, материали, счетоводна отчетност, управление на персонала, ефективно управлява проекти и цялостните бизнес процеси, протичащи в организацията. Така, че обхващайки на процесния подход управлението на организацията постига много по-сериозна степен на ефективност.

Конректният пример за ритейл бизнеса е фирми от рода на Versace, Escada, Betty Barkley. Какво вижда? Обслужва се клиента, обслужва се неговата покупка. Това, което се случва автоматизирано в системата – намаляват се складовите наличности и се управляват финансовите потоци, т.е. веднага се отразяват постъпленията през каса или очакваните по банка при разплащане с банкова карта. Най-големите проекти естествено са най-сложните проекти в сферата на производство. Реализираме фирми, които си произвеждат електромери, касови апарати, там са доволно сложни процесите – имаме такива. Имаме фирми, които са с отдалечени локации, всички работят в единна база данни и това поставя мениджмънта в много добра ситуация да взема управленски решения. Фирми от рода на сервизната дейност – дилъри на Volkswagen, Reno, Dacia  също работят с нас; производствени системи – Мегахим Русе; в сферата на строителството и ремонтите – Raicommerce Constructions работят с нас. С някои от клиентите реализираме и европейски проекти. Ние разработваме проектите, кандидатстваме с нашите клиенти и в последствие доставяме техника, доставяме марков софтуеър, инсталираме, настройваме, инсталираме  ERP системата, внедряваме и пускаме в реална експлоатация за ползване от бизнеса.

Нашата роля във Франчайзинг експо е малко или много мисионерска, за да подпомогнем стартиращи фирми, да се възползват от възможността да ERP системите да го доведат много по-бързо до едно конкурентно ниво на пазара. Защо? Защото предлагаме и нова схема на използване на ERP системата. Това е моделът SAS – Software and Service, където малки стартиращи компании не се налага да инвестират сериозен финансов ресурс в хардуеър, в базов софтуеър, в закупуване на ERP, а могат да ползват всичко това под наем на месечен абонаментен принцип и това е едно съществено предимство, което все повече компании трябва да знаят, че съществува, да могат да го използват и бързо да получат ROI, т.е. възвръщаемост на инвестициите. А техните инвестиции са точно толкова, колкото имат потребност всеки месец да ползват под наем услугата.

Франчайзинг експо е една нова форма за българския пазара и я приветстваме, защото от контактите, които имаме тук по време на изложението установихме, че много хора са с идеи, обменят опит, и намират решения, и намират сфера на реализация, така че тази форма трябва да се запази, да се разшири, да се обогати, и все повече хора да знаят за възможностите и да се възползват от тях.  

Разбира се, ще сме щастливи да бъдем участници и следващата година и то в по-разширен формат, на по-сериозен форум, което ви го пожелавам от сърце."

Ако се интересувате от този бизнес, изпратете запитване чрез Каталога на франчайзите в България или се свържете с наш консултант на expo@franchising.bg и +359 888 001 329.