Франчайзинг съвети

Франчайз конфликт: Защо трябва да го очаквате?

10/12/2014

Конфликтът е често срещан спътник на франчайз системата. Това е нормално и се случва напълно естествено. Двете страни – франчайзодател и франчайзополучател, трябва да го очакват и да бъдат подготвени за него.

Може ли конфликтът да бъде предсказан  и предотвратен? За съжаление конфликтите са неизбежни, но пък могат да бъдат предвидени. Има ситуации, които по-често са следвани от конфликти за разлика от други и ако сте наясно с  тях може да ги намалите и дори да ги избегнете.

Най-честите причини за конфликт обикновено са липсата на подкрепа от страна на франчайзодателя, както и несъобразяването със системата на конкретния франчайз от страна на франчайзополучателя.

В един момент франчайзополучателите  може да не искат да следват споразумението или дори то може да се превърне в пречка от колкото в помощ. Такъв е и случаят с Burger King. Франчайзополучател съди компанията за това, че не му позволяват да затваря обекта си по-рано от предвиденото в договора. Проблемът бил, че като стои отворен до късно бизнесът на франчайзополучателя страда. Burger King печелят от допълнителни часове, но франчайзполучателя губи.

Случаи като този показват, че компаниите трябва да бъдат по-отворени и по-внимателни. В случай на конфликт много помага ако двете страни се опитат  „да обуят обувките на другия“. Ето един съвет - проучи случая и предприеми съответните действия без да причиниш щети и за двете страни. Гъвкавостта е ценно качество, особено в този случай.

Договорът за франчайзинг трябва да бъде всеобхватен и разбираем. В него може да се изредят решения за подобни сценарии, които биха могли да възникнат. Ролите на франчайзодателя и франчайзополучателя следва да бъдат изяснени и документирани, за да може да се предотвратят конфликтите преди да се случат.

Дори ако всичко в договора за франчайзинг е кристално ясно, конфликт все пак може да възникне. Корпоративните отношения са сложни както всички други отношения. Във франчайзинг бизнеса не става въпрос само за пари, а и за хора. Бизнес отношенията, както и  личните отношения, се основават на взаимно доверие и уважение. Е, бизнес отношенията засягат пари и репутация, но парите в никакъв случай не трябва да бъдат ключов фактор в отношенията франчайзодател – франчайзополучател. Както се казва добре е, че са важни, но по-важно е да са добре.

За да се избегне ненужната конфронтация, всичко трябва да бъде прозрачно. И двете страни трябва да се стремят да бъдат възможно най-малко „двусмислени“ една към друга. Франчайзодатели и франчайзополучатели, които имат общи вижданията за бизнес отношенията си в дългосрочен план и с яснота, е най-добрият начин да се избегне бъдещ конфликт.  

Например, франчайзополучателите трябва да имат пълен достъп до информацията, която се отнася до тях. Ако останат с впечатление, че нещо остава скрито може да се почувстват застрашени, дори и ако няма причина за това. От друга страна франчайзодателите трябва много ясно и свободно да изразят какво очакват, за да могат франчайзополучателите да знаят какво точно се изисква от тях. Опитайте се да бъдете последователни. Ако има несъответствие между това, което казвате и това, което правите, може да не стане ясно за другите какво точно имате предвид.

Това ни води до комуникацията. Лошата комуникация може да бъде индикатор за предстоящ сблъсък. В случай, че се появи проблем и едната от страните е пасивно агресивна, то тя може да не изрази свободно какво я притеснява. По този начин напрежението между двете страни ще расте непрекъснато, докато не доведе до „нервна експлозия“.

Имайте предвид, че хората с различни характери комуникират съответно и по различни начини. Докато някои се чувстват комфортно с ежедневните и дори по-близки разговори, други предпочитат да запазят своите взаимоотношения само и единствено професионални. Уверете се, че сте наясно с какъв тип хора и характери ще работите без значение коя от двете страни сте. Също така ще трябва да имате предвид и културните различия. Ако франчайзодателя и франчайзополучателя са от различни държави е лесно да се направят неволни грешки. Усмивки и вицове не са подходящи за повечето бизнес кореспонденции.

Също така ако франчайзодателя и франчайзополучателя са свързани по някакъв начин или са близки приятели, в един момент да правят бизнес заедно може да се окаже проблем. Тъй като границата между лични и професионални отношения е много тънка и може да се замъгли, то обикновено е грешка да ги смесвате.

Не е задължително да се гледа на конфликтите като на нещо лошо. Нещо повече- те може да се окажат доста конструктивни. Ако има проблем във франчайз системата, за който не знаете, естествената реакция на франчайзополучателя е да се конфронтира с франчайзодателя си. Щом веднъж разберете, че някъде в системата има пукнатина, то вие можете да я оправите и даже да я направите още по-добра и по-силна.