Статии

Вход Мениджър мнения - приказката за Етажната ви собственост

14/11/2011

Вход мениджър мнения 1

Вход мениджър мнения 1

                Помните ли приказката "Сливи за смет", където най-работливото момиче, което най-добре поддържало и чистело къщичката си едва-едва събрало смет за няколко сливи, но благодарение на своята грижливост към дома си се оказало най-доброто момиче в цялото село, за което селянинът пожелал да ожени сина си?

За Вход Мениджър и приказките               

 

Ние от Вход Мениджър ООД решихме да ви напомним за тази приказка по няколко причини. Вход Мениджър ООД знае, че всекидневно човек се сблъсква с множество ангажименти, които най-често и грубо казано са свързани с това да успее да си позволи сливите. Едва ли днес би дошъл някой, който да му ги предложи срещу купчина смет. Ние от Вход Мениджър ООД мислим, че дори да се появи някой такъв, то той ще събере толкова много смет от домовете и входовете на хората, но трудно ще намери за кого да ожени сина си. След дълги проучвания Вход Мениджър мнения установява, че задълженията обременяват съзнанието на човека и понякога той е твърде уморен, за да мисли за приказки и за това, че все пак те може и да се случат.

                Затова Вход Мениджър ООД прие за своя кауза да ви напомни, че приказките са навсякъде около вас, но за да си спомните за тях и да ги откриете наоколо, някой трябва да ви ги посочи. Не се тревожете, вече има кой. Вход Мениджър ООД (https://vhodmanager.com/) ще се погрижи за това.

Вход мениджър мнения 2

Вход мениджър мнения 2

                С приказката "Сливи за смет", Вход Мениджър ООД иска да обърне вниманието ви към Етажната ви собственост. Какво е Етажната собственост, как се грижите за нея, как я поддържате, с кого я споделяте и най-вече - кой и как я управлява? Вход Мениджър ООД е тук, за да улесни отговорите ви на тези въпроси. Ние от Вход Мениджър знаем, че Етажната собственост включва апартаментите в една сграда, но заедно с тях и общите части като асансьори, площадки, коридори и стълбища. Освен към собствеността си живущите в сградата, били те собственици, наематели или ползватели, имат пряка отговорност и към общите части. Според специалистите от Вход Мениджър ООД те са най-трудни за координиране и управление, тъй като право да упражняват контрол над тях имат повече хора. Следейки много мнения, ние от Вход Мениджър ООД не се притесняваме да заключим, че едни от основните конфликти, които възникват между съкооператори, са именно основани върху управлението на Етажната собственост. Ние от Вход Мениджър ООД сме тук да разрешим тези конфликти и дори да предотвратим тяхната поява. С Вход Мениджър ООД няма да се тревожите за ремонтите, поддръжката, за администрацията и таксите. Тези и още толкова важни неща по поддръжката на вашия вход ще бъдат изцяло поети от Вход Мениджър ООД.

Вход мениджър мнения 3

Вход мениджър мнения 3

                Вход Мениджър ООД има за цел да улесни своите клиенти и да облекчи техните тревоги и притеснения, свързани с Етажната собственост. И за да бъдем професионалисти и в това, което предлагаме, трябва първо да ви представим Вход Мениджър ООД.

                Вход Мениджър ООД е фирма, специализирана в управлението и координирането на Етажна собственост на територията на България. Вход Мениджър ООД е компания, създадена през 2014 година, когато в София са действали едва 20 фирми, поддържащи 200 входа. До днес те са вече 100 и управляват над 2000 домакинства. Проследявайки тенденциите, Вход Мениджър ООД може да заключи, че повишаването 3 пъти за 3 години на броя на фирмите, упълномощени да управляват Етажни собствености само на територията на столицата показва, че необходимостта на хората от тях е нараснала. По-важното наблюдение на Вход Мениджър ООД обаче е, че хората са осъзнали полезността на подобен тип управление. Затова Вход Мениджър ООД се старае непрекъснато да развива услугите, които предлага, и да ги адаптира към потребностите на клиентите. Вход Мениджър ООД следи непрекъснато променящите се нужди на живущите в сгради, действащи в режим на Етажна собственост и се старае да им отговаря професионално и адекватно. Днес Вход Мениджър ООД отговаря за около 25 000 домакинства и над 1200 Етажни собствености

                Така Вход Мениджър ООД създава дъщерните си дружества, които да разширят дейността на му и да са още по-полезни за правилното функциониране на Етажните собствености, за които Вход Мениджър ООД се грижи. Днес Вход Мениджър ООД работи с: Чистота Мениджър ООД, ДДД Мениджър ООД, Ключ Мениджър ООД и Реклама Мениджър ООД, които отговарят за различен дял от управлението на входа, допълват услугите, които Вход Мениджър ООД предлага.

             

Вход мениджър мнения 4

Вход мениджър мнения 4

   За разлика от много фирми, които разчитат на един човек да управлява дадена Етажна собственост, Вход Мениджър ООД не би си позволил да ви предложи подобна услуга. Само в дъщерните дружества на Вход Мениджър ООД работят над 100 човека, който са абсолютно квалифицирани, образовани и обучени от Вход Мениджър ООД да се грижат за определена сфера от поддръжката на Етажната собственост. Повече за екипа на Вход Мениджър ООД и дъщерните фирми можете да прочетете на: https://vhodmanager.com/za-nas/.

                Ние от Вход Мениджър ООД смятаме, че едноличното управление на Етажната собственост в никакъв случай не може да ви даде тази сигурност, както професионалното управление от подготвени екипи. Колкото и компетентен да е даден служител, той едва ли би могъл да компенсира професионализма на група от хора, които знаят как и умеят да работят заедно в името на общата цел на всички от Вход Мениджър ООД - спокойствието на клиента.  Така информацията, която служителите на Вход Мениджър ООД предоставят на своите клиенти за свършена работа е по-пълна, по-изчерпателна и достоверна. А извършените дейности са съблюдавани от мненията на изключителни специалисти, които Вход Мениджър ООД внимателно е подбрал за вас. А ако още отсега имате въпроси за Вход Мениджър ООД, не се притеснявайте да потърсите отговорите им на: https://vhodmanager.com/vaprosi-otgovori/. Ние от Вход Мениджър ООД ще се радваме да ви отговорим, както и да чуем вашите мнения относно нашата съвместна работа.

                Вход Мениджър ООД създава пакетите "Професионален домоуправител", с които да обхване цялостните дейности по поддръжката и координирането на Етажна собственост. Вход Мениджър ООД следи пазара и затова съобразява цените на пакетите си с нуждите, възможностите и пазарните тенденции в България през последните години. Онова, което Вход Мениджър ООД предлага със сигурност защитава онова, което ще похарчите, за да си го позволите. Цените на Вход Мениджър ООД са еднакви за всички наши клиенти и са съвсем символични за широтата и обхватността на извършваните от Вход Мениджър ООД дейности.

                Професионален домоуправител
Вход мениджър мнения 5

Вход мениджър мнения 5

  

Пакетите "Професионален домоуправител" на Вход Мениджър ООД предлагат комплекс от услуги, част от индивидуалната стратегия на Вход Мениджър ООД за управление на Етажна собственост и нейното правилно и успешно функциониране. Вход Мениджър ООД ги поделя на няколко вида в зависимост от потребностите на клиентите:

1. Основен пакет на услугата "Професионален домоуправител" на Вход Мениджър ООД - в този пакет Вход Мениджър ООД включва административната, финансова и организационна страна на функционалното управление на Етажна собственост. Професионалните домоуправители, представители на екипа на Вход Мениджър ООД ще имат отговорностите да изготвят Правилник на вътрешния ред в сградата, да провеждат Общото събрание на собствениците, да следят за финансови злоупотреби и неизплащане на задължения. С този пакет Вход Мениджър ООД се грижи и за необходимостта от ремонтни дейности за сградата с намиране на най-подходящата фирма, която да ги извърши, и с организирането им.

2. Пълен пакет на услугата "Професионален домоуправител" на Вход Мениджър ООД - с този пакет Вход Мениджър ООД обогатява основния си пакет, като към дейностите, включени е него, Вход Мениджър ООД добавя техническата и юридическата страна на правилното управление на Етажна собственост. Служителите на Вход Мениджър ООД ще се грижат за профилактиката на сградата, нейните необходими прегледи и нужда от специализирана помощ (подмяна на счупени брави, ключове за осветление и други). Освен това с този пакет Вход Мениджър ООД се е погрижил и за вашата юридическа сигурност при събиране на стари задължения или при завеждането на дела в случай на несъдействие.

3. Допълнителни услуги към пакета "Професионален домоуправител" на Вход Мениджър ООД, представлявани от дъщерните дружества на Вход Мениджър ООД - Вход Мениджър ООД смята, че тези услуги са доста често търсени и затова тяхното професионално изпълнение е от изключителна важност. Дъщерните фирми на Вход Мениджър ООД в тези услуги могат да поемат следните функции:

Вход мениджър мнения 6

Вход мениджър мнения 6

- Почистване, целящо Етажната собственост да има приветлив и уютен вид всеки ден в полза на удобството и здравето на живущите в нея.

- Дезинсекция и дератизация, която се грижи за премахването на нежеланите вредители и отстраняването на възможността от евентуалната им следваща поява.

- Рекламна дейност, целяща довеждане на допълнителни приходи към входа и ползвателите му.

                По-подробна информация за извършваните от Вход Мениджър ООД дейности можете да намерите на https://vhodmanager.com/topic/uslugi/.

Изказаните за Вход Мениджър мнения потвърждават правилното функциониране на компанията. Но защо са важни споделените за Вход Мениджър мнения? Това е въпрос с много отговори. От една страна, изразените за Вход Мениджър мнения ще ви помогнат да се ориентирате в избора на компания за поддръжка на Етажната ви собственост. Несъмнено много по-добре е да се доверите на потребителя, за да вземете по-лесно своето решение. Сред известните за Вход Мениджър мнения ще срещнете единствено положителни отзиви, които потвърждават успешната кампания на фирмата – да превърне всеки поддържан от нея вход в едно уютно, сигурно и приветливо място в името на спокойствието на своите клиенти. Неминуемо сред изказаните за Вход Мениджър мнения ще намерите редица аргументирани отговори на въпроса: „Защо тази фирма е най-добра в областта си?“ Споделените за Вход Мениджър мнения издигат компанията на челно място сред останалите фирми и доказват, че менажираните от нея входове са най-добре поддържани и бележат забележителни успехи. Погледнати от друга страна, отправените към Вход Мениджър мнения имат огромно значение за просперитета на компанията, тъй като те амбицират служителите за още по-успешно представяне и личностно усъвършенстване. Известните досега за Вход Мениджър мнения потвърждават развитието на компанията в задоволяване на всички нужди на клиентите, а това е безспорно най-точният показател за добре свършена работа.

                Вход Мениджър ООД е компания, която иска непрекъснато да се развива и усъвършенства. Ние от Вход Мениджър ООД държим на изграждането на една индивидуална стратегия, която действа в полза на клиента за и заради него. В ежедневието ни, където задълженията запълват живота на хората, Вход Мениджър ООД вижда начин проблемите да бъдат решени, като се погрижи вместо вас за управлението на Етажната ви собственост и правилното ѝ функциониране и развитие. Вход Мениджър ООД разчита на идеята си да създаде за своите клиенти поне една малка приказка, която обаче наистина съществува. Ние искаме просто да си го представите поне засега и да допуснете Вход Мениджър ООД да участва в приказката на живота ви. И ако случайно се появи човекът, който разменя сливи за смет, вие да нямате какво да му предложите в замяна на сливите. Е, той може да не ви вземе за съпруга на своя син, но успешно преминатото предизвикателство с помощта на Вход Мениджър ООД може да ви донесе неподозирани дивиденти. Това е нашето предложението от Вход Мениджър ООД. А сега вие сте на ход да ни разкажете приказка.

 

За Вход Мениджър и приказките | franchising.bg

Професионален домоуправител | franchising.bg

  

Вход мениджър мнения 1
Вход Мениджър мнения 1
Вход мениджър мнения 2
Вход Мениджър мнения 2
Вход мениджър мнения 3
Вход Мениджър мнения 3
Вход мениджър мнения 4
Вход Мениджър мнения 4
Вход мениджър мнения 5
Вход Мениджър мнения 5
Вход мениджър мнения 6
Вход Мениджър мнения 6
Вход мениджър мнения 7
Вход Мениджър мнения 7
Вход мениджър мнения 8
Вход Мениджър мнения 8
Вход мениджър мнения 9
Вход Мениджър мнения 9
Вход мениджър мнения 10
Вход Мениджър мнения 10
Вход мениджър мнения 11
Вход Мениджър мнения 11
Вход мениджър мнения 12
Вход Мениджър мнения 12
Вход мениджър мнения 13
Вход Мениджър мнения 13
Вход мениджър мнения 14
Вход Мениджър мнения 14
Вход мениджър мнения 15
Вход Мениджър мнения 15
Вход мениджър мнения 16
Вход Мениджър мнения 16
Вход мениджър мнения 17
Вход Мениджър мнения 17
Вход мениджър мнения 18
Вход Мениджър мнения 18
Вход мениджър мнения 19
Вход Мениджър мнения 19
Вход мениджър мнения 20
Вход Мениджър мнения 20
Вход мениджър мнения 21
Вход Мениджър мнения 21
Вход мениджър мнения 22
Вход Мениджър мнения 22
Вход мениджър мнения 23
Вход Мениджър мнения 23
Вход мениджър мнения 24
Вход Мениджър мнения 24
Вход мениджър мнения 25
Вход Мениджър мнения 25
Вход мениджър мнения 26
Вход Мениджър мнения 26
Вход мениджър мнения 27
Вход Мениджър мнения 27
Вход мениджър мнения 28
Вход Мениджър мнения 28
Вход мениджър мнения 29
Вход Мениджър мнения 29
Вход мениджър мнения 30
Вход Мениджър мнения 30
Вход мениджър мнения 31
Вход Мениджър мнения 31
Вход мениджър мнения 32
Вход Мениджър мнения 32
Вход мениджър мнения 33
Вход Мениджър мнения 33
Вход мениджър мнения 34
Вход Мениджър мнения 34
Вход мениджър мнения 35
Вход Мениджър мнения 35
Вход мениджър мнения 36
Вход Мениджър мнения 36
Вход мениджър мнения 37
Вход Мениджър мнения 37
Вход мениджър мнения 38
Вход Мениджър мнения 38
Вход мениджър мнения 39
Вход Мениджър мнения 39
Вход мениджър мнения 40
Вход Мениджър мнения 40
Вход мениджър мнения 41
Вход Мениджър мнения 41
Вход мениджър мнения 42
Вход Мениджър мнения 42
Вход мениджър мнения 43
Вход Мениджър мнения 43
Вход мениджър мнения 44
Вход Мениджър мнения 44
Вход мениджър мнения 45
Вход Мениджър мнения 45
Вход мениджър мнения 46
Вход Мениджър мнения 46
Вход мениджър мнения 47
Вход Мениджър мнения 47
Вход мениджър мнения 48
Вход Мениджър мнения 48
Вход мениджър мнения 49
Вход Мениджър мнения 49
Вход мениджър мнения 50
Вход Мениджър мнения 50
Вход мениджър мнения 51
Вход Мениджър мнения 51
Вход мениджър мнения 52
Вход Мениджър мнения 52
Вход мениджър мнения 53
Вход Мениджър мнения 53
Вход мениджър мнения 54
Вход Мениджър мнения 54
Вход мениджър мнения 55
Вход Мениджър мнения 55
Вход мениджър мнения 56
Вход Мениджър мнения 56
Вход мениджър мнения 57
Вход Мениджър мнения 57
Вход мениджър мнения 58
Вход Мениджър мнения 58
Вход мениджър мнения 59
Вход Мениджър мнения 59
Вход мениджър мнения 60
Вход Мениджър мнения 60
Вход мениджър мнения 61
Вход Мениджър мнения 61
Вход мениджър мнения 62
Вход Мениджър мнения 62
Вход мениджър мнения 63
Вход Мениджър мнения 63
Вход мениджър мнения 64
Вход Мениджър мнения 64
Вход мениджър мнения 65
Вход Мениджър мнения 65
Вход мениджър мнения 66
Вход Мениджър мнения 66
Вход мениджър мнения 67
Вход Мениджър мнения 67
Вход мениджър мнения 68
Вход Мениджър мнения 68