Статии

Софийска баница - пример за добра практика в устойчивото развитие

15/07/2019

Балканският институт за устойчиво развитие (БИУР) представи Бяла книга с примери за добри практики в сътрудничеството с бизнеса и общините по време на организираната от института конференция „Кръгова икономика и устойчиво развитие“, която се проведе на 5 юни 2019 в Дом на Европа.

Бялата книга се издава за първи път и представя нуждата от сътрудничество и диалог между компаниите, институциите, правителствените и неправителствените организации, академичните структури, изследователските и информационните центрове и други, работещи активно в сферата на: градската устойчивост; местното наследство; устойчивото производство; селското стопанство (гора, почва, биомаса); качеството на въздуха и въздействието му върху здравето и околната среда; енергията и възобновяемите източници и други. Фокус в съдържанието ѝ са добрите практики в България, Северна Македония и Сърбия.


Един от учасниците на конференцията и пример за добра практика в устойчивото развитие бе и Софийска баница ООД. Добрите практики, прилагани от дружеството, бяха също така публикувани в самата Бяла книга.

 

Производство и търговия с тестени изделия, доставка на топли печива до дома и офиса. „Софийска баница” е наложена търговска марка, в средите на производство на тестени изделия във България.

"Ние притежаваме собствени обекти – пекарни, произвеждаме продукция, която доставяме на големи търговски вериги, изнасяме нашите изделия и в чужбина."

Основателите и водещия мениджърски екип на дружеството вярват във внедряването в производството на модерни технологии като автоматизация, роботизация и цялостната полза от навлизащата „революция” на индустрия 4.0. Същевременно отчитат, че тези технологии биха имали положителен оттенък единствено, ако при внедряването им се спазват добрите практики на устойчивото развитие, като например протоколът от Киото приет през 1997 г.

 

Еко опаковки

За изпълнението на дейностите си, „Софийска баница” използва разнообразни опаковки за да запази физико-химичните и органолептичните показатели на продуктите си. Например, при доставката до крайни клиенти на горещи печива – баници и други закуски „Софийска баница” използва рециклирана хартия със специално предназначение – да е подходяща за допир до хранителни продукти. 

С подобни качества на вложените материали са и кутиите, които „Софийска баница” използва за да опакова продуктите си към търговските вериги. От „Софийска баница” споделят своето убеждение, че за запазването на равновесието в екосистемата огромна роля могат и трябва да изиграят производствата и устойчивите практики, които те прилагат в своите дейности. Осъзнавайки това, „Софийска баница” се използва все повече подходящи материали и добри практики като например менюта, направени от рециклиран картон, възобновяеми източници на енергия (за собствено производство), оптимизация на всички енергоразходни процеси и други.

 

Организацията споделя, че работи в насока прилагане на технологичната модернизация в полза на запазване на околната среда, но и в полза на човечеството в няколко направления, покриващи с дейността си няколко от основните цели на Програмата за устойчиво развитие. В тази насока „Софийска баница“ извършва благотворителна дейност, касаеща начина на изхранване на лицата от бежански лагери, терапевтични комуни, сиропиталища, благотворителни събития, социални домове и много други. Убедени, че устойчивостта започва отвътре, дружеството предоставя непрекъсната възможност на служителите си да повишат своята професионална квалификация чрез високотехнологично оборудване и създаването на комфорт на работното място.

 

В контекста на гореизложеното „Софийска баница“ ООД предлага организиране на квалификационни обучения за учене през целия живот с цел повишаване на конкурентоспособността им, предоставяйки им възможност за кариерно развитие. В момента се изпълнява проект „Развитие на уменията за иновативни технологии в производството на служителите в „Софийска баница” ООД и партньори", финансиран от ЕС и ОП РЧР 20142020 г. В контекста на гореизложеното „Софийска баница” ООД има за цел да премине на по-високо ниво на партньорство – да се включи в мрежата на Балканите.

 

Паралелно с това, „Софийска баница” разви и своя франчайзинг концепция, в която прилага много от своите гарантиращи успехи компоненти: вкусни продукти, популярна марка, обучения, система, опит, технологии. В момента работят за откриване на франчазй обекти в град София, но споделят, че предстоят разговори и за други градове както във България, така и в чужбина. Срокът на договора с Франчайзополучателите е 5+5 години, като при постигане на определени цели, партньорите ще имат право да открият повече от един обект под марката „Софийска баница”.  

 


Ако проявявате интерес да работите под марката Софийска баница, да продавате най-страхотната баница, да станете собственици на вашата съдба, чрез инвестиция в собствен бизнес, ако сте отдадени на успеха, но и готови да усвоите нови познания попълнете краткия формуляр на www.banicabg.com/франчайзинг или пишете на franchising@banicabg.com.