Статии

Какво трябва да знаете за франчайз споразумението? /част 1/

15/02/2017

Франчайз споразумението е договорът между франчайзополучателя и франчайзодателя, като типът споразумение зависи и от отделната франчайз система. Без значение обаче стила, съдържанието или езика, всеки договор за франчайз трябва да съдържа определените предимства, права и задължения на двете страни. Представяме ви най-честите аспекти, които се засягат в стандартното франчайз споразумение, според книгата „Франчайз Библия“ на Рик Гросман:

Аспектите, които присъстват във франчайз договора

Аспектите, които присъстват във франчайз договора

1. Предоставянето на франчайза

В този дял от договора се упоменава всичко, което франчайзодателят предоставя на франчайзополучателя. Става въпрос за лимитираното, непрехвърлимо и неизключително право на франчайзополучателя да ползва търговската марка, логото и системата за опериране на франчайзодателя, за конкретен период от време, упоменат изрично в споразумението. Франчайзополучателят не получава никакви права на собственост върху самия бранд и франчайз системата. Също така, франчайзодателят си запазва правото да прекрати договорните отношения, при определени условия, описани в споразумението.

2. Район на франчайз обекта и дата на стартиране

В самия договор присъства и цялата информация за датата, от която трябва да стартира конкретния франчайз обект, съответно и условията и сроковете за изграждане на обекта. Задължително се посочва и територията, в която може да оперира дадения франчайз.

3. Такси и допълнителни разходи

Този аспект от договора обхваща таксите и разходите, които са по-подробно описани в други точки на споразумението. Таксите включват първоначална такса, разходи, свързани с отварянето на обекта, разходи за реклама и всички останали такси, които се изплащат на франчайзодателя в срока на договора.

4. Реклама

В този дял на споразумението, франчайзодателят трябва отново да посочи конкретните разходи за реклама и всички задължения, свързани с нея.

5. Срок и подновяване на споразумението

Става въпрос за целия срок на франчайз договора, изчислен от датата на подписване на споразумението до датата, в която то изтича. В тази секция са посочени и евентуалните условия за подновяване на договора.

6. Услугите, предлагани от франчайзодателя

Допълнително трябва да са упоменати всички услуги, които се предоставят от франчайзодателя, засягащи периода до отваряне на обекта, както и след самото стартиране.

Вижте още полезна информация за франчайз споразуменията в следващия ни материал.

 

За да си гарантирате правилен избор на франчайз бизнес, консултирайте се с нашите специалисти и се запознайте детайлно с всички аспекти на успешния франчайзинг.

Автор:

Десислава Дечева

Десислава Дечева е завършила Бизнес Икономика и се развива в сферата на оптимизацията на различни звена в бизнеса.