Статии

Какво трябва да знаете за франчайз споразумението? /част 2/

17/02/2017

Във втора част на материала ви запознаваме с още от важните точки, според книгата „Франчайз Библия“ на Рик Гросман, които непременно присъстват във всяко франчайз споразумение.

Какво трябва да знаете за франчайз споразумението?

Какво трябва да знаете за франчайз споразумението?


7. Протекция на марката и интелектуална собственост

Както вече знаете, франчайзодателят предоставя на франчайзополучателя само временен лиценз, което означава, че най-вероятно в споразумението ще има конкретизирани точните права, които засягат интелектуална собственост, ноу-хау и друга конфиденциална информация.

8. Обучение

Тази секция в договора съдържа същността на обучението, което ще бъде предоставено от франчайзодателя. В това число са описани и семинарите и всички срещи, на които франчайзодателя ще е задължен да присъства.

9. Контрол на качеството

В споразумението трябва да присъстват и всички специфични изисквания за контрол на качеството. Тази точка е изключително важна, за да може франчайзодателят да гарантира, че услугите или продуктите на франчайзополучателя ще отговарят на минималните изисквания за качество на компанията и ще предлагат желаната стойност на клиентите.

10. Прехвърляния

На практика франчайзодателят контролира всички аспекти на правото на франчайзополучателя да прехвърли франчайза. Следователно, в договора се описват детайлите, относно евентуално прехвърляне.

11. Щети, неизплатени задължения и нарушения

Всички франчайз споразумения съдържат пълен списък от действията на франчайзополучателя, които ще бъдат третирани като нарушения. Въпросните нарушения могат да се разделят на няколко групи, според това дали са в разрез със самия договор и водят до прекратяване на сътрудничеството или са поправими.

12. Задължения при прекратяване

Когато франчайз споразумението се прекрати, без значение дали, заради изтичане на самия срок на договора или поради едностранно прекратяване от франчайзодателя, то трябва да са упоменати конкретните стъпки, през които минава франчайзополучателя.

13. Право на първи отказ от франчайзодателя

Повечето договори дават на франчайзодателя опцията, но не и задължението, да откажи прехвърляне на бизнес от франчайзополучателя на друго лице.

14. Отношения между страните

Франчайзополучателите винаги са третирани като независими изпълнители на франчайзодателя. Или с други думи, независимият франчайзополучател не е служител и трябва да плаща данъци за себе си, както и да наема работници, да отговаря за тях и да оперира самостоятелно бизнес.

15. Обезщетения

Разбира се, всички франчайз споразумения съдържат раздел, фокусиран изцяло върху условията за обезщетения, свързани с неизпълнение на задължения, небрежност и други. Най-често въпросните обезщетения са едностранни в полза на франчайзодателя.

16. Недопускане  на конкуренция

Договорът задължително трябва да упоменава кои са локациите, в които не се допуска отваряне на франчайз обект на веригата, въпросното условие е превантивна мярка срещу конкуриране с друг франчайз на компанията.

17. Застраховка

Всички споразумения задължават франчайзополучателя да се сдобие със застраховка за бизнес операциите, които управлява. 

 

За да се запознаете по-подробно с всички аспекти на франчайзинг споразумението и да изберете подходящия за вас бизнес., консултантите на Франчайзинг.бг ще ви сътрудничат и ще развият потенциала на всеки франчайз.

Автор:

Десислава Дечева

Десислава Дечева е завършила Бизнес Икономика и се развива в сферата на оптимизацията на различни звена в бизнеса.