Статии

Какви качества трябва да търсите в един франчайзодател?

29/11/2016

Франчайзингът е най-успешният бизнес модел, който предприемачи от цял свят разработват, за да развият пълния потенциал на собствения си бизнес.

Какви качества да търсите във франчайзодателя?

Какви качества да търсите във франчайзодателя?

 Изборът на конкретен франчайз, обаче винаги е трудна задача, изискваща време и задълбочени анализи.

Да станете част от бизнеса на друг бранд и да следвате системата му на работа, със сигурност е голямо решение, което трябва да се обмисли добре. Затова ви предлагаме да се запознаете с най-важните качества, които трябва да търсите в един франчайзодател, за да си гарантирате успех на бъдещото начинание.

  • Доказателства

Франчайзополучателите трябва да имат професионални постижения в бизнеса, подкрепени с доказателства за техния успех.

В процеса на присъединяването, всеки франчайзополучател така или иначе, ще получи финансови прогнози, които ще се надява да достигне в даден момент от развиването на франчайза на марката. Но междувременно вие трябва да се уверите, че всичко това е реално постижимо в срокове, най-малкото от други франчайзополучатели.

Не забравяйте да поискате предварително доказателства, че финансовите прогнози са постижими в указания срок.

  • Селективност

Като франчайзополучател, ще се наложи да оперирате под общ бранд, заедно с други собственици на бизнес в мрежата.

Това е една от най-силните черти на самия франчайзинг: съвместна група от хора, които споделят идеи и опит за обща цел. Това е и обща отговорност. Ето защо е добре да се уверите, че франчайзополучателите, както и самият франчайзодател, са добросъвестни и се стремят към контрол на качетсвото на марката. От което пък следва, че има строги процедури по подбор на всеки, който желае да се присуедини към мрежата.

По тази причина ви съветваме да бъдете нащрек за франчайзодатели, които са ориентирани само върху това да направят продажба, а не върху вашите индивидуални опит и способности за управление на бизнес.

  • Прозрачност

Вие ще имате редица въпроси относно всички процеси, протичащи в системата, което означава, че трябва да изисквате прозрачност. Информацията, която трябва да ви бъде абсолютно ясна включа всичко, засягащо фирмената култура, таксите, оказваната подкрепа, финансовия потенциал, рутинните операции, комуникационните канали в мрежата.

Добрият франчайзодател ще се радва да види, че проявявате интерес спрямо всеки един аспект от бизнеса му и ще ви разкрие всички подробности, без притеснение.

Запомнете, също така, че комуникацията с настоящите франчайзополучатели е идеалният начин да се сдобиете с актуална и достоверна информация от първа ръка. Ако техните думи съвпадат с това, в което ви убеждава франчайзодателят, това означава, че може да преминете към следващата стъпка на закупуване на франчайза.

  • Честност

Не забравяйте, че франчайз системата е огледало на хората, които я управляват.

Подходът на франчайзодателя към бизнеса му и франчайзополучателите е изклчително важен фактор, по който да съдите за това, дали да инвестирате точно в това начинание. Ако усещате още от началото, че имате доверие на човека срещу вас, това е добър знак.

Разбира се, франчайзодателите на практика имат редица задължения, освен подкрепа на франчайзополучателя. Бизнес развитие, иновации, маркетинг и всички други аспекти, орпеделящи културата на бранда, са под техен контрол. И вие е добре да сте сигурни, че франчайзодателят ще бъде честен с вас, по отношение на всяка една от тези сфери.

 

Можем да заключим, че за да придобиете правилния за вас франчайз, задължително трябва да се консултирате с професионалисти, като консултантите на Франчайзинг.бг, които да помогнат за вземането на точното решение за вашия бизнес.

Автор:

Десислава Дечева

Десислава Дечева е завършила Бизнес Икономика и се развива в сферата на оптимизацията на различни звена в бизнеса.