Статии

Две стъпки, за да разберете, дали франчайзингът е подходящ за вас? /част 2/

13/09/2016

Рецептата за успешен франчайз

Рецептата за успешен франчайз

 

2.    Оценка на риска

Преди да предприемете решение, да разширите бизнеса си, то първо трябва да сте наясно с конкурентите си и тяхното поведение на пазара. Количественото определяне на риска включва анализ факторите, които биха довели до провала на франчайза. Трите най-критични фактори са пазарът, парите и начинът на управление.

Пазар: когато проучите пазара, в който ще навлизате, трябва да знаете еластичността на търсенето, диференциацията на концепцията ви, потенциалните и настоящи конкуренти. Бизнес концепцията ви трябва да е перфектна, ако планирате да се съревновавате със силни и установени играчи на пазара. Препоръчително е да имате ефикасно разработени операции в работния процес и да сте способни да предложите на потенциалния франчайзополучател предимства пред останалата конкуренция.

В случай, че имате бизнес идея, която е нова за бранша или има уникална пазарна ниша, добре е възможно най-бързо да я капитализирате.

Пазарният риск може да се раздели на два типа: риск, свързан с концепцията, ако тя не е доусъвършенствана и риск, който може да неречем „конкурентна заплаха“. Конкурентната заплаха е опасността ваш конкурент да превземе пазарната ниша, към която се стремите или да навлезе на потенциален пазар чрез франчайз и така първи да се превърне в бизнес лидер. От икономическа гледна точка, ако рискът при концепцията е по-голям от конкурентната заплаха, то е по-добре да изчакате с франчайзинга. Ако рискът от конкурентна заплаха е по-висок, то тогава трябва максимално бързо да предприемете експанзия, чрез франчайз, за да не изпуснете точния момент за завладяване на нови пазари.

Капитал: Помнете, че ако предприемете дадено бизнес начинание без да разполагате с достатъчно капиталови ресурси, с които да окажете подкрепа на бъдещия франчайзополучател, то нараства възможността от провал на въпросния франчайз. Най-печелившата стратегия тук е да се посъветвате с експерти в областта на франчайзинга.

Начин на управление: Някои бизнес ръководители срещат трудности в синхронизирането с франчайзополучателите. Имайте предвид, че франчайзополучателите не са работници и третирането им като такива би довело до евентуални проблеми. Целта ви като франчайзодатели е да се превърнете в лидери и мотиватори за своите франчайзополучатели. Така ще завоювате доверието и лоялността им занапред.

 

Не забравяйте, че франчайзингът се нуждае от една правилна посока – не няколко. Ако сте от този тип предприемачи, които често променят мнението си и насоката, в която се развиват, то може би капризната ви натура няма да бъде в полза за вашите франчайзополучатели.

За да сте сигурни, че сте взели правилните решения в точния момент, експертите от Франчайзинг.бг ще ви консултират по всеки детайл от предстоящото разрастване на вашия бизнес модел.

Автор:

Десислава Дечева

Десислава Дечева е завършила Бизнес Икономика и се развива в сферата на оптимизацията на различни звена в бизнеса.