Статии

3 важни неща за успех във франчайзинг бизнеса

30/05/2016

Високите очаквания, ниската лоялност към бранда и все по-масовите средства за комуникация, които използват потребителите, правят пейзажа пред компаниите изключително динамичен. За днешната форма на франчайз, обаче, способността за бърза адаптация успява да преодолее проблемите с неподходящи локации, липса на популярност, изградени процеси и формули за успех.

В тази постоянно променяща се пазарна среда, кои са нещата, които разграничават победителите от посредствените? Според интернационалният сайт Franchising.com, това са така наречените 3 Т (The 3 T’s) – екип, средства и прозрачност (team, tools, transparency).

Team work

Team work

Екип

Вътрешната организация е от основна важност, предвид, че всичката входяща и изходяща корпоративна информация минава през служителите на компанията. Те са тези, които движат бизнеса ви като едно цяло – единна организационна единица. Франчайзодателят в качеството си на организация е и този, който предава формулите на успеха надолу по веригата до конкретни франчайзополучатели на конкретни локации.

Ако сте в качеството си на франчайзополучатели, можете да помислите за времето, което прекарвате със своите франчайзодатели. Взаимната помощ и съветите, които ще ви дадат са от жизненоважно значение за стабилната бизнес стратегия, която ще развиете за да се срещнете с успеха по възможно най-краткия път.

Средства

Data gathering tools

Data gathering tools


Във всички индустрии използването на първична информация е в основата на успеха. За жалост все по-често срещаме това като проблем в днешните компании. Американско проучване показва, че въпреки прекарването на над 20 работни часа в събиране и структуриране на информация върху различни въпроси, 1 от всеки 3 компании не успява да предприеме някакви действия, които да водят до резултати.

Ефективността на информацията често е лимитирана или неактуална. Това се явява голям проблем, тъй като се взимат грешни стратегически решения. В търговията на дребно, например, около 40% от респондентите взели участие в изследването се оплакват от липсата на средства, които да им послужат за по-доброто и целенасочено събиране на информация.

Във франчайзинга способността да се учиш, адаптираш и развиваш са решаващи качества, които определят дали бизнесът ви ще оцелее и какъв път ще поеме. Колкото по-информирани сте и използвате различни средства, толкова по-гъвкави ще сте спрямо волатилността на пазара, на който оперирате.  Ако сте собственик на франчайз трябва да сте винаги в състояние да актуализирате методите и процедурите, по които работите и да бъдете постоянно в крак с новото и печелившото на пазара.

Най-често срещаме софтуерни системи за управление и различни архитектури на бази от данни, които да послужа за по-добро управление на първична, вторична и третична информация за анализ. Създаването на вътрешни процеси по обработка на данни е изключително важно за бизнеса ви.

Прозрачност

Transparency in business

Transparency in business


Дори най-добрият екип и възможно най-пълните данни, до които можете да се доберете да са налице – ако компанията ви не е в състояние да ги синхронизира в едни и същи цели, всички усилия са били напразни. Истинската промяна нагоре към върха стартира от пълния баланс между лични цели, корпоративни цели, стратегически такива и синхрон на вътрешната и външната информация, с която разполагаме. Вие трябва да можете да измервате този баланс и да бъдете способни да го представяте възможно най-адекватно пред всички в компанията

Впрягането на полезната информация в планове за действие е идеално решение във франчайз бизнес сферата – това изречение не е много ясно. Изключително трудно е да успеете, ако членовете на екипа ви не знаят каква роля заемат те в компанията и с какво й допринасят – това важи в пълна сила ако всички погледнем голямата картина. Важно е и франчайзодателите да споделят добри практики, да организират обучения и да помагат за доброто представяне на обектите си франчайзополучатели.

Франчайзинг бизнесът еволюира много по-бързо от колкото какъвто и да било друг. Ако искате да бъдете на върха и да вървите с най-новите и печеливши тенденции в бизнеса в България, посетете, разгледайте нашите предложения и приложете всичко написано дотук на практика!

Автор:

Силвия Радева

Силвия Радева е бизнес ентусиаст с дългогодишен интерес в областта на икономиката и множество академични постижения в областта.