Публикации

  • В началото на 2019 година търговският директор на MANIA Цветелина Томова обяви в официално изявление пред журналисти, че компанията си поставя за цел да отваря минимум 5 нови магазина всяка година. Няколко месеца преди края на календарната годината целта вече е изпълнена!

  • Балканският институт за устойчиво развитие (БИУР) представи Бяла книга с примери за добри практики в сътрудничеството с бизнеса и общините. Един от участниците на конференцията и пример за добра практика в устойчивото развитие бе и Софийска баница ООД. Добрите практики, прилагани от дружеството, бяха също така публикувани в самата Бяла книга.

  • Таня Кършакова е франчазьор партньор в гр. Казанлък. Тя е един от най-добрите търговци в целият град, като за нея няма невъзможни и непостижими таргети. Таня споделя, че е избрала франчайза на Lafka, защото получава уникалната възможност да развива собствен бизнес.

  • Те са позитивни жени, които с огромно желание се грижат за обекта си.Изпълнителни и стриктни в работата си, както и в постигането на резултати.Двете се допълват идеално, работят с доверие и откритост помежду си.

  • Таня Петкова и Олимпия Петрова са дългогодишни партньори на Lafka, които споделят възможността да развиват собствен бизнес с нисък стартов капитал и стремеж към по-високи доходи. Научете повече за тях в статията.

  • Да си франчайз партньор на Lafka e едно огромно предизвикателство, възможност за развитие, едно непрекъснато обучение и изграждане на професионален растеж. Какво още мисли Поля за франчайз модела на Lafka - прочетете тук!

  • Тошко Илиев е един от най-отдадените на работата си франчайз партньори на Lafka. Много добър търговец, който има отличен подход към клиентите си. Тошко стартира през 2016г. с един обект на франчайз в град Казанлък, а малко по-късно взима и втори обект в същия град.  

  • Милена е енергична и позитивна личност, която с огромно желание се грижи за обектите и клиентите си. Тя е стриктна в изпълнението на поставените й задачи и усърдно гони целите си.

  • Румяна Николова е франчайз партньор на Lafka от две години и 7 месеца. Тя споделя, че работата много и харесва, защото и допада да общува с хората, да ги радва и да им вдъхва надежда. 

  • От две години Кристина Маринова е франчайз партньор на Lafka в град Враца. Това, което я е привлякло, беше възможността за развитие на собствен бизнес с малък капитал. По-високите доходи и професионалното развитие са били допълнителен стимул за взимането на това решение.