Новини свят

Франчайзингът и семейството

02/09/2019

Франчайзите помагат за увеличаване на семейния бюджет

Франчайзите помагат за увеличаване на семейния бюджет

Франчайзингът е чудесна възможност за семействата, които искат да започнат бизнес заедно. Всички те трябва да поемат в една и съща посока и да бъдат достатъчно компетентни за ръководене на семеен франчайз и да бъде той успешен.

От съществено значение е основните членове, изкарващи прехраната в семейството, да бъдат замесени в създаването и управлението на бизнеса. Изградената вече структура на франчайза е полезна в това отношение. Основата на установената бизнес структура и брандинг може да помогне на семействата да създадат база от клиенти бързо и да се възползват от маркетинговите стратегии на франчайзодателя. Важен фактор е и предлаганото обучение.

Семейните бизнеси са издържали изпитанието на времето - Марс и Estée Lauder израстват с включване на семейството в борда на директорите. Не е изненадващо, че има толкова много големи имена, които са семейно ръководени. Само във Великобритания около 65 на сто от предприятията от частния сектор са семейни, според Института на Фамилния бизнес.

И така, какво е това, което прави семейните франчайзи толкова популярна и успешна алтернатива?

Да имаш членове на семейството като част от персонала може да бъде много полезно, ако франчайза се ръководи по правилния начин. Те ще бъдат наистина решени да управляват успешно своя бизнес, тъй като всички те имат дял в направените печалби или загуби. Ако всеки помага с административни, търговски и организационни задачи, тогава бизнесът ще бъде много по-продуктивен.

Силните и слабите страни на всеки член на семейството са вече добре познати и така разпределението на бизнес ролите може да бъде разрешен в много по-кратки срокове. Личните въпроси между членовете на семейството не трябва да пречат на работната среда така, че всички потенциални проблеми трябва да бъдат изяснени преди започване дейността във франчайза.

Наистина е важно всеки член на екипа да има ясна, определена роля, за да може да се работи така, че бизнесът да функционира като всяка друга бизнес организация. Всеки, който носи определена отговорност трябва да бъде твърд със своите колеги. Дисциплината трябва да се спазва, за да се поддържат необходимите стандарти, които да създават благоприятна атмосфера и отборен дух.

Семейните франчайзополучатели също трябва разпознаят необходимостта да внедрят в бизнеса по-младите членове на семейството във франчайз системата, за да могат да се запознаят с реалната дейност на франчайза и след пенсионирането на по-старите членове от семейството да продължат последователната политика на франчайзодателя. Това е чудесна възможност за изграждане на дълготраен семеен бизнес и именно заради това родителите трябва да бъдат уверени, че по-младите членове вече знаят какво е необходимо за продължаване прогреса на бизнеса.

Семеен бизнес

Семеен бизнес