Optimystica

Общи условия за участие

1. Заявка за участие:

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да попълни и подпише стандартна заявка-договор и да я изпрати не по-късно от 02.11.2016 г. Заявка, в която липсват необходимите данни или не е подписана и подпечатана, се счита за невалидна.

2. Място на провеждане и работно време:

  • Събитието ще проведе в Sofia Event Center, Paradise Center, 4-5 ноември 2016.
  • Официално откриване: 4 ноември 2016 г.
  • Работно време за изложители 10:00 – 20:00 ч.
  • Демонтаж на щандовете: 5 ноември 2016 г. 23:00 – 6 ноември 8:00 ч.

3. Предаване на щандовете

Предаването на щандовете се извършва по начин и в определено от ОРГАНИЗАТОРА време. Разпределението и изборът на площите за щандовете става по реда на получаване на заявката-договор. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото на промени в общия архитектурен план на изложението. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ не се разрешава да прехвърля цялата или част от наетите площи на трети лица без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА. След приключване на проявата ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ОРГАНИЗАТОРА наетите изложбени площи и оборудване във вида, в който са му предоставени.
В противен случай той заплаща констатираните щети в троен размер.

4. Специални условия и услуги

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ или наетата от него фирма за изграждане на щанда се задължава да съгласува с ОРГАНИЗАТОРА проекта за техническо и художествено изпълнение на щанда до 02.11.2016 г. Озвучаването на изложбените площи не трябва да надвишава 60 децибела.
ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за настъпили липси на експонати и оборудване на щандовете през установеното от организатора работно време на изложението.
ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява физическа охрана на изложението в извънработно време.
В случай на анулиране или отлагане на изложението поради изключителни обстоятелства, ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ за евентуални вреди или пропуснати ползи. Организаторите не носят никаква отговорност, ако изложител не е уредил правата си съгласно изискванията на Закона за авторското право и сродните му права и ако от това произтекат неблагоприятни последици.

5. Условия и срокове за плащане

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ОРГАНИЗАТОРА формираната съгласно условията на заявката-договор сума, както следва:

  • 50% - не по-късно от 5 дни от подписване на заявката-договор;
  • 50% - не по-късно от 2.11.2016 г.

Площта се смята за запазена след попълнена заявка-договор от фирмата изложител и авансово плащане.

Фирма, която не се е издължила на 100% в посочените по-горе срокове, няма да бъде допусната за изграждане и настаняване на територията на изложението.

Сумите се заплащат в лева по фиксинга на БНБ. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва сроковете, посочени в заявката-договор. В случай че сумите не са постъпили по сметката на ОРГАНИЗАТОРА, или не са платени в брой в посочените срокове, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да откаже участието на ИЗЛОЖИТЕЛЯ, а площта се предлага на друг ИЗЛОЖИТЕЛ.

При отказ от участие след подписването на заявка-договор и преведено авансово плащане, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАТОРА цялата стойност на заявката-договор и допълнителна неустойка в размер на 20% от общата стойност.

Банкови сметки:

Сметка в лева:
ФРАНЧАЙЗИНГ БГ ООД
Банка: УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR70001521664204

6. Заключителни разпоредби:

Всички спорове, възникнали между ИЗЛОЖИТЕЛЯ и ОРГАНИЗАТОРА се решават чрез преговори. В случай, че не се постигне споразумение, спорът се отнася до съответните съдебни органи в България. Настоящата заявка-договор се изготвя в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписванеFRANCHISING.BG е българската франчайз медия и организатор на изложението Франчайзинг ЕКСПО. Компанията поддържа Каталога на франчайзите в България и предоставя консултантски и брокерски услуги, свързани с франчайзинг бизнеса.

Jobs.bgKrivicki & CoDir.bgDarik NewsProfit.bgEBF Business TVNovini.bgExpert.bgHappy Bar & GrillEnterpriseSignCafeActualno.comEventBox.bgb2b MagazineBGMapsNeg.bgSportal.bgМоите париSeminari 365Tri-deFame CardsImpresТелеграфМониторBulgaria OnAirMetro MediaPro TelecombTVНов български университетSeminari.bgmixmedia.bgСписаниеFakti.bgРезон МедиаActualno.bgБТАBulsatcomTV+BusinessWeek БългарияStartUpSvejo.netXeniumEmbriooDarts Newsbusiness-europe.bgMedia StartБлицJunior AchievementАсоциация на франчайзите в БългарияАктуалноBulevard.bgDnes.bg НовиниExpert.bgExpoworld.bgGol.bgInvestor.bgInvestorKing of SalesAha.bgAutoMedia.bgМинистерство на икономикатаBlog.bgImoti.netAz-jenata.bgЛуди и МладиNasamNatamPuls.bgRabota.bgSnimka.bgStyle - Investor.bgIzgodniOferti.bgStart.bgTialoto.bg