Бизнес план - защо ми е нужен

Днес интернетът е спрял, доставчикът е сбъркал поръчката, а най-добрата служителка я няма, защото детето й се е разболяло. Едва ли в този момент най-важната ви задача е описването на наглед очевидни неща и пресмятането на цифри, в които никой не може да бъде сигурен. Точно по тази причина е добре да сте го направили предварително, разработвайки подробен бизнес план.

Бизнес планът може да ви послужи и при кандидатстване за финансиране за вашия проект или ако искате да привлечете инвеститор. Но най-голяма полза от него ще имате самите вие, защото така ще знаете какво точно се стремите да постигнете и какъв ресурс ви е нужен за това. Направете си добре сметките – най-лесният начин пазарът да ви изхвърли е да не сте осигурили достатъчно финансиране.

Когато подготвяте бизнес плана си, можете да потърсите помощ от вашия счетоводител, от консултанти или от франчайзодателя. Не се заблуждавайте, че купувайки бизнес модела на франчайзодателя, вие купувате и неговия бизнес план. Това не е така, защото всеки обект има собствена локация, във всеки район съществуват различни потребителски навици и работят различни конкуренти.

В САЩ законът ограничава франчайзодателите да се обвързват с прогнози за печалбите на франчайзополучателя. Затова и повечето франчайзодатели там отказват да прегледат или да редактират бизнес плана на франчайзополучателите си, а се ограничават единствено с предоставяне на данни за пазара. В България франчайзингът не е регулиран и не съществуват такива ограничения. Нещо повече – някои франчайзодатели дори изискват представянето на разработен бизнес план като свидетелство за това, че кандидатът е целенасочен, подхожда рационално, може да полага необходимите усилия и знае какво иска да постигне.

Най-силното качество на вашия бизнес план ще бъде това, че вие реално го спазвате. А ако искате той да се превърне в пътна карта за вашия успех, ще трябва периодично да го редактирате, защото реалностите на пазара се променят непрекъснато.

Какво съдържа бизнес планът

Въпреки помпозното си наименование бизнес планът може да бъде изготвен без чужда помощ от всеки предприемач, който има достатъчно време за подготовка и е наясно с бизнеса си. Добрата новина за този, който е решил сам да подготви този документ, е, че няма правилно и неправилно съдържание на бизнес плана. Още по-добрата новина е, че по тази тема има много книги и интернет източници, които да ви помогнат. А най-добрата новина е, че при нужда винаги можете да се обърнете за специализирана помощ към някоя консултантска фирма. Свалете оттук таблици за създаване на бизнес план, които може да използвате на практика. Главните точки, които трябва да включва вашият бизнес план, са следните:

Резюме

Това е обобщение на целия бизнес план в рамките на една страница. Ако целта ви е да привлечете инвеститор, това може да се окаже най-важната част от плана. Представете накратко какво продавате, кои са потенциалните ви клиенти и как ще ги спечелите, какъв е пазарът, кои са конкурентите и с какво се отличавате от тях, каква е стратегията ви, какви ресурси са ви нужни и каква е очакваната възвращаемост от инвестицията.

Мисията

В тази част на бизнес плана може да представите целите и философията на вашия бизнес. Защо съществува той? Как ще постигнете успех като част от франчайз системата? Какъв ще е приносът на вашата компания в живота на клиентите, служителите и кварталната общност?

Компанията франчайзодател

Тук е мястото в бизнес плана, където да бъдат описани историята и постиженията на франчайзодателя – кога е стартирал и как се е развил като франчайз, кои са основателите и още ли управляват компанията, какъв е оборотът, каква е печалбата на франчайз веригата и колко са участниците в нея.

Франчайзополучателят

Кой сте вие и какви са предпоставките да се впишете успешно във франчайз системата. Не забравяйте да включите в бизнес плана вашите умения, бизнес история и финансово състояние.

Бизнесът

Бизнес планът ви трябва ясно да показва какви са мащабите и тенденциите в този бизнес, кои са факторите за успех и тенденциите за неговото технологично усъвършенстване или държавно регулиране.

Продуктът

В бизнес плана си опишете какво точно предлагате на клиентите си и в какви разновидности? С какво се отличавате от конкурентите какви са маржовете на печалба.

Пазарът

Тук става дума за това кои са вашите клиенти. Какви са техните потребителски навици и кои са основните тенденции в потреблението? Бизнес планът трябва да съдържа информация за това какви разновидности на продуктите съществуват и как са позиционирани те в различните ценови равнища. Опишете кои са основните ви конкуренти, техните пазарни дялове и спецификата на техните продукти.

Операциите

Тази част на вашия бизнес план се занимава с ежедневното ръководене на бизнеса – кои са доставчиците, които ще използвате, как се произвежда или предлага вашият продукт или услуга, какво е работното време и т.н.

Маркетинг план

Основата на вашия бизнес са клиентите, които ще ви донесат приходи – как ще ги привлечете и задържите, каква е стратегията на франчайзодателя и имате ли свои планове за популяризиране на бизнеса във вашия квартал или град. Предвиждате ли специална кампания около откриването? Опишете в бизнес плана си каква е ценовата ви стратегия, какви промоции или отстъпки ще предложите на клиентите?

Управление и служители

Според повечето инвеститори най-важен за успеха на бизнеса е мениджмънт екипът. Тук е мястото в бизнес плана, където да представите качествата и биографията на управителя и неговия екип, както и техните функции. От колко и какви служители имате нужда, как ще ги наберете и обучите? Може ли да срещнете трудности при набирането им? Нуждаете ли се от висококвалифицирани кадри, или можете за кратко време да обучавате хора без опит?

Финансиране

Задължително включете във вашия бизнес план какви са първоначалните и текущите инвестиции, които ще трябва да направите, и от какво финансиране се нуждаете. А също и предвижданията ви за оборотите и печалбата през следващите от 3 до 5 години. При какво ниво на продажби излизате на оперативна печалба и след колко време ще се изплати инвестицията?

Цели и срокове

Какво точно искате да постигнете, по какъв начин, в каква последователност и в какви срокове. Имайте в предвид, че това е много важна част от вашия бизнес план, която не бива да пренебрегвате.

Приложения

Към бизнес плана си можете да приложите и материали от медии, проучвания, данъчни декларации, информация за населеното място или района, в който ще оперирате и т.н.

Свалете таблиците