За книгата

Франчайзинг бизнес е първата книга по темата, която излиза в България. Нейното съдържание е съобразено с българската бизнес практика, която е много различна от тази в родината на франчайзинга – САЩ. Там франчайзинг пазарът е силно регулиран, докато тук е по-скоро стихиен. В САЩ средната първоначална такса за закупуване на франчайз е 40 000 долара, в България 4000. Зад океана и съдебната система работи по-ефективно, и кредитирането е много по-достъпно, отколкото у нас.

Авторът на книгата е участвал в създаването на редица франчайз системи в България и затова материята е развита от гледна точка на франчайзинг практиката.

Книгата е разделена на пет основни части, които на пръв поглед са насочени към различни аудитории. Информацията в главите Създай франчайз и Продай франчайз е ориентирана повече към онези, които искат да развият бизнеса си, като предоставят франчайз на други предприемачи. Но тази информация е много полезна и за франчайзополучателите, които ще могат да разпознаят коя франчайз система е по-добре структурирана от останалите. От друга страна, главите Купи франчайз и Управлявай франчайз са предназначени основно за франчайзополучатели. Но за да постигне успех, франчайзодателят трябва да се съобразява и с тяхната гледна точка.

На сайта www.business.franchising.bg ще се публикуват допълнителни материали по темите, засегнати в книгата. Тук ще бъде представяна и актуална информация за евентуалните промени в регулацията на франчайзинга или редакции на информацията, представена в книгата.

Термините франчайзодател и франчайзополучател са използвани като еквивалент на английските franchisor и franchisee. Понякога в българската практика лицето, което получава франчайза, се нарича за благозвучие франчайзър, което е абсолютно неправилно, защото тази дума означава точно обратното – този, който предоставя франчайз правата.

Актуалните предложения за започване на франчайзинг бизнес може да откриете в Каталога на франчайзите в България на интернет сайта www.franchising.bg.